ถอดบทเรียน การอ่านผลงาน R2R


ผลงาน R2R ที่ดี

 1. บทนำ
 2. เขียนปัญหาสอดคล้องกับงานประจำ สั้น กระชับ  มีขนาดปัญหาชัดเจน เหลาคำถามวิจัยให้แหลมคม
 3. มีการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ และนำมาอ้างอิง
 4. วัตถุประสงค์เขียนชัดเจน วัดได้ จะทำให้ประเมินผลลัพธ์ได้ชัดเจนเช่นกัน
 •  
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • มีการคำนวณกลุ่มตัวอย่างถูกต้อง
 • intervention เป็นโปรแกรมหรือแนวปฏิบัติใหม่ ที่เป็น EBP การนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เขียนให้เห็นขั้นตอนชัดเจน
 • งานวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง เขียนวิธีการสุ่มตัวอย่าง การลดอคติในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เขียนขั้นตอนการนำ intervention ไปใช้ให้ชัดเจน ว่านำไปใช้อย่างไร กี่ครั้งๆละกี่นาที แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างไร
 • เครื่องมือวิจัย มีการทดสอบความตรงเนื้อหาหากสร้างเครื่องมือใหม่ มีการหา reliability
 • หากเป็น R&D หรือ Action research ก็ต้องเขียนให้ถูกขั้นตอน อธิบายสิ่งที่ทำตามขั้นตอนให้ชัดเจน
 •  
 • Study design
 • หากทบทวนงานวิจัยแล้ว พบว่า ยังไม่มีการนำวิธีการนั้นมาใช้หรือทำวิจัยมาก่อน ควรทำวิจัยแบบทดลองหรือกึ่งทดลอง
 • หากสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ มีขั้นตอนชัดเจน เป็น R&D หรือ IR หรือ ตามขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลของแต่ละแนวคิด
 • หากต้องการให้ผู้ร่วมทีมนำรูปแบบการดูแลที่พัฒนาขึ้นไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ใช้ Action Research
 •  
 • ผลลัพธ์ที่ได้ 
 • อ่านผลลัพธ์ให้ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานและองค์กร ว่าดีขึ้นจากเดิมอย่างไร
 •  
 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์
 • แสดงให้เห็นว่านำไปใช้ ทั้งในงานประจำ เชิงนโยบาย เชิงวิชาการและพัฒนาคุณภาพงาน
 •  
 • ผ่านจริยธรรมวิจัย
 • งานวิจัยต้องผ่านจริยธรรม
 • ให้ตรวจสอบ ระยะเวลาที่ทำวิจัยสอดคล้องกับระยะเวลาที่จริยธรรมอนุมัติให้ทำหรือไม่
 •  

ผลงานที่ค่อนข้างดี  แต่ยังมีประเด็นที่ต้องนำไปปรับปรุงต่อ คือ 

 1. การทำ R2R ต้องทำเป็นทีม ถ้าทำคนเดียว จะถูกคัดออก
 2. ผู้วิจัยหลัก ต้องทำงานในสถานที่ทำวิจัย
 3. หากมีผู้ร่วมทีมจากหน่วยงานอื่นเป็นผู้ร่วมวิจัย ควรระบุให้ชัดเจนว่า มีหน้าที่อะไร
 4. การเขียนบทนำ ต้องทบทวนสถานการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหาหน้างานจริง มีการทบทวนงานวิจัย มี gab ชัดเจน
 5. เขียนวัตถุประสงค์งานวิจัยให้ชัดเจน
 6. การนำโปรแกรมมาใช้ในงานวิจัย ควรมีผลวิจัยหรือข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์มา support เพื่อดูผลลัพธ์ได้ตรงประเด็น
 7. ควรมีกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการทำวิจัย และทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 8. การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาชีพ ก็ต้องให้ทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นผู้ร่วมทีมหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบแนวปฏิบัติ ต้องใช้สหสาขาวิชาชีพเป็นผู้ตรวจสอบด้วย
 9. หากเขียนในงานวิจัยว่า มีการสร้างแนวปฏิบัติก็ต้องเขียนให้เห็นขั้นตอนการสร้างฯ
 10. การนำแนวปฏิบัติหลายอย่างมาใช้ในงาน Action research ก็ต้องวัดผลใช้ชัดเจน
 11. การคำนวณกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปตาม study design ฯลฯ
 12. การเขียนรายงานวิจัยต้องเขียนให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย คงเส้นคงวา
 13. ในรายงานวิจัย ควรเขียนการนำไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน

 

สรุป ถอดบทเรียนการอ่านผลงาน R2R

 • ผลลัพธ์จะเกิดต่อหน่วยงาน องค์กร
 • นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง จนสามารถกำหนดนโยบาย
 • เกิด สปก สุข ปัญญา และก้าวหน้าได้แน่นอน
คำสำคัญ (Tags): #r2r#ถอดบทเรียน
หมายเลขบันทึก: 691115เขียนเมื่อ 18 มิถุนายน 2021 07:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2021 07:07 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

เยี่ยมค่ะ พี่แก้ว เป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ มากค่ะ

งานวิจัย นับว่ามีประโยชน์ยิ่ง หากนำผลงานนั้นไปใช้จริง ๆ และต่อยอดนะจ๊ะ จะทำให้ได้ผลที่ดีมาก ๆ ขอบคุณแนวทางจ้ะพี่แก้ว

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ อ บุษและคุณมะเดื่อ งาน R2R ก็มาจากงานประจำ ส่วนใหญ่ก็ได้นำไปใช้ไม่มากก็น้อยค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท