ชีวิตที่พอเพียง 3948a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๒๘ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ชีวิตที่พอเพียง  3948a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๒๘ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

๒๙ เมษายน    

เช้าประชุมคณะกรรมการนโยบายคลังสมอง มอ.  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๘๓๐ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๗,๙๘๘ ราย   บรรยากาศการระบาดน่ากังวล    การประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด

 ๓๐ เมษายน    

ประชุม online PLC กับทีม รร. เพลินพัฒนาตลอดวัน ทาง ซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๖๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑๓ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๘,๖๙๖ ราย  

๑ พฤษภาคม (เสาร์)  

อยู่บ้าน    ฝนตกกลางคืนจนเช้า    บรรยากาศฤดูฝนย่างเข้ามา

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๗๙๙, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๘,๗๔๕ ราย   

๒ พฤษภาคม (อาทิตย์)      

อยู่บ้าน       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๗๘๘, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๔๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๙,๔๘๑ ราย    

  

๓ พฤษภาคม

                เช้า ประชุมคณะที่ปรึกษา ววน. ทาง ซูม           

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๙๔๓, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๗     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๙,๗๖๗ ราย    

๔ พฤษภาคม

อยู่บ้าน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๕๑๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๓๑   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๐,๐๑๑ ราย    การระบาดในกรุงเทพยังขยายตัว    พบคลัสเตอร์ใหญ่ที่ชุมชนคลองเตย    เร่งฉีดวัคซีนแก่คนในชุมชนนี้    ผมตีความว่าการที่ตัวเลขพบจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนมีน้อย เพราะไม่มีกำลังไปตรวจ    ดังนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงน่าจะมากกว่านี้มาก   

   

๕ พฤษภาคม  

อยู่บ้าน        

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๙๕๕, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๕๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๐,๒๒๒ ราย    เป็นช่วงเวลาของการระบาดที่ผู้คนไม่ควรออกจากบ้าน     เพราะไม่รู้ว่าจะไปรับเชื้อเข้าเมื่อไรและจากใคร    ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วไป    ออกจากบ้านเมื่อไร สวม mask   รักษาระยะห่าง   และหมั่นล้างมือ     

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๒๘ เมษายน

๒,๐๑๒ (๒,๐๐๑)

 ๖๑,๖๙๙

  ๑๗๘

๑๔๙,๔๕๗,๕๔๘

  ๓,๑๕๒,๐๓๑ (๒๐.๑๐ น.)

๓๒,๙๒๗,๓๕๒/๕๘๗,๓๘๕

๒๙

๑,๘๗๑ (๑,๘๖๔)

๖๓,๕๗๐

  ๑๘๘

๑๕๐,๒๙๒,๗๗๐

๓,๑๖๕,๙๕๒ (๑๖ น.)

๓๒,๙๘๓,๖๙๕/๕๘๘,๓๓๗

๓๐

๑,๕๘๓ (๑,๕๗๙)

๖๕,๑๕๓

  ๒๐๓

๑๕๑,๑๘๖,๐๓๔

๓,๑๘๑,๐๕๙ (๑๖ น.)

๓๓,๐๔๔,๐๖๘/๕๘๙,๒๐๗

๑ พฤษภาคม

๑,๘๙๑ (๑,๘๘๔

๖๗,๐๔๔

  ๒๒๔

 ๑๕๒,๐๗๓,๘๐๘

๓,๑๙๕,๖๑๒ (๑๖ น.)

๓๓,๑๐๓,๙๗๔/๕๙๐,๐๕๕

 ๑,๙๔๐ (๑,๙๓๐)

๖๘,๙๘๔

 ๒๔๕

๑๕๒,๘๕๖,๖๑๘

 ๓,๒๐๗,๕๘๑ (๑๖ น.)

๓๓,๑๔๖,๐๑๕/๕๙๐,๗๐๗

๒,๐๔๑ (๒,๐๔๐)

๗๑,๐๒๕

 ๒๗๖

๑๕๓,๕๖๒,๕๘๓

๓,๒๑๗,๙๗๗ (๑๗.๓๐ น)

๓๓,๑๘๐,๔๔๑/๕๙๑,๐๖๒

 ๑,๗๖๓ (๑,๗๕๐)

๗๒,๗๘๘

๓๐๓

๑๕๔,๒๑๕,๔๘๗

๓,๒๒๗,๘๖๗ (๑๖ น.)

๓๓,๒๓๐,๒๙๒/๕๙๑,๕๑๔

๒,๑๑๒ (๒,๑๐๗)

๗๔,๙๐๐

  ๓๑๘

๑๕๕,๐๒๕,๑๕๐

๓,๒๔๒,๖๔๔ (๑๖ น.)

๓๓,๒๗๔,๖๕๙/๕๙๒,๔๐๙

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

อัตราการติดเชื้อโควิด ๑๙ ระลอกสาม ยังไม่ลดลง    ระบบบริการสุขภาพทำท่าจะรับไม่ไหว    จำนวนผู้ป่วยที่กำลังรักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกินวันละ ๓ หมื่นคน  

การแพร่กระจายในโลกรุนแรงขึ้น เพิ่มขึ้นวันละกว่า ๘ แสนคน   รุนแรงที่สุดในอินเดีย    เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ติดง่าย อาการรุนแรง

เริ่มเห็นผลดีจากการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ในโลก    แต่การฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังเริ่มช้าๆ      

วิจารณ์ พานิช

๕ พ.ค. ๖๔ 

หมายเลขบันทึก: 690425เขียนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2021 09:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2021 09:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี