วัฏจักร"เปลี่ยนแปลง"

ถ้ารู้สึกมีความสุข สักวันปัจจัยบางอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างปกติธรรมดาไม่เอื้อขึ้นมา..วันนั้นทุกข์ก็เกิด

มีดีมีปรับปรุง มีสมดุลมีเสียสมดุล มีสุขมีทุกข์ ฯลฯ หลายสิ่งหลายอย่างดำเนินไปลักษณะเป็นคู่กันเสมอ เลือกอย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งโดยไม่อาจปฏิเสธ "Love Me Love My Dog" กระมัง

เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศมีสมดุลกับเสียสมดุล การเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ วันเวลาทำให้องค์ประกอบต่างๆเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ จนกระทั่งสมดุลเสีย ก่อให้เกิดการปรับตัวด้านกายภาพและชีวภาพ จนกลับเข้าสู่สมดุลอย่างเป็นวัฏจักร

สุขกับทุกข์ในทางศาสนาก็น่าจะลักษณะนี้ ถ้ารู้สึกมีความสุข สักวันปัจจัยบางอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างปกติธรรมดาไม่เอื้อขึ้นมา..วันนั้นทุกข์ก็เกิด ตามมาด้วยการปรับตัวปรับใจ ความคิดความอ่าน เพื่อให้กลับไปสู่ความสุขอย่างเป็นวัฏจักร 

ยกเว้นผู้ที่รู้ทันและปฏิบัติได้ด้วยการวางเฉย ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวกับทุกข์สุขนั้นเสีย

หากคิดเชิงบวก ไม่ใช่แค่ให้กำลังใจ เพราะเป็นความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้น จากวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง บูรณะแล้วเดี๋ยวก็ดี เสียสมดุลแล้วก็สมดุลใหม่ได้..

เมื่อทุกข์ถึงที่สุดก็จวนเจียนเต็มทีจะกลับไปมีความสุขอีกครั้ง!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนิตย์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ…รักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์ ระลึกถึงค่ะ