10 ทักษะที่ควรมีก่อนสำเร็จการศึกษา           เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงานอย่างแท้จริง การศึกษาเพียงแค่ในหลักสูตรอาจไม่ทำให้เราเป็นที่ต้องการหรือเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการทำงานในอนาคต แต่การเรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ความสามารถของตัวเองโดยไม่หยุดพัฒนาจะเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิต 

           สิ่งเหล่านี้คือ ทักษะเฉพาะตัว หรือเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราและเพื่อจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต

10 ทักษะที่นำมาแบ่งปัน ได้แก่

1.ความสามารถทางภาษา

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จำเป็นต่อการทำงาน และติดต่อสื่อสาร จึงควรฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากประเทศมีความเสรีในการติดต่อค้าขายลงทุนกันมากขึ้น ภาษาที่สามจึงมีความสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างภาษาที่สามที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส  หากมีความสามารถทางภาษาที่สามก็จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสมัครงาน หรืออาจเพิ่มอาชีพที่ต้องการสมัครงานได้มากขึ้น

2.ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของหลายอาชีพ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมต่าง ๆ ของ Microsoft Office, การตัดแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop, การรับส่ง Email อย่างถูกวิธี, การตัดต่อคลิปวิดีโอ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ เป็นทักษะน่าสนใจที่ควรฝึกฝนเพื่อการทำงานที่คล่องแคล่วในอนาคต

3.ทักษะในการตัดสินใจ และการมีไหวพริบ 

ในการทำงานต้องมีการตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ความเชื่อมั่นในตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ สามารถตัดสินใจได้โดยไม่ต้องรอคำสั่ง มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้จากปัญหา และสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

4.ทักษะในการสื่อสาร

เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องใช้อยู่เสมอ เพราะการสื่อสารเป็นการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือการถ่ายทอดสารที่ถูกต้องชัดเจน ตรงประเด็น ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ และการมีบุคลิกที่ดีในการสื่อสารก็จะช่วยให้การสื่อสารนั้นสำเร็จมากยิ่งขึ้น

5.ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการมองโลกในแง่ดี

ในการทำงานต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอ เราจึงต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมกันแบ่งปันความรู้ให้แก่กัน ช่วยกันแก้ปัญหาในการทำงานที่เกิดขึ้น นอกจากจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว ยังทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

6.ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน

เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกน ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้ และการซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้น เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ควรฝึกฝน

7.การมีความคิดที่เป็นสากล

เพราะในปัจจุบันโลกเชื่อมต่อกันอย่างเสรี แต่ละประเทศสามารถติดต่อกันได้อย่างอิสระ เราจึงต้องมีความคิดที่ยอมรับความแตกต่างทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม เพศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละประเทศและในประเทศเดียวกัน สามารถปรับตัวได้ดีกับทุกคนแม้จะแตกต่างก็ตาม

8.การมีกาลเทศะ

การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลที่ร่วมงาน การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม หรือตามยูนิฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน การพูดคุยโทรศัพท์กับลูกค้าหรือผู้ร่วมงานที่เหมาะสม และการทราบกฏหรือข้อบังคับของสถานที่ทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญ

9.ทักษะในการจัดการข้อมูล

ในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและส่งต่อข้อมูลจึงเป็นไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว การจัดเก็บ และจัดการข้อมูลที่สำคัญต่อการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ควรวางแผนการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ มีการจัดการที่ง่ายต่อการเข้าถึง และไม่สูญหายไปในอนาคตหากต้องการใช้ข้อมูลนั้น

10.ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

เป็นทักษะการคิดเพื่อตัดสินใจโดยไม่จำเป็นต้องเห็นคล้อยไปตามข้อมูลนั้น เราสามารถโต้แย้งเพื่อนำไปสู่คำตอบที่เหมาะสมหรือดีกว่าเดิมได้ การโต้แย้งอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ควรใช้อารมณ์หรือความรู้สึก ควรพิจารณาจากเหตุผล ความเป็นไปได้ และสิ่งต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
         

             ทั้งนี้ หากเราไม่มีความสามารถหรือทักษะทุกข้อนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองมากเกินไป ไม่ควรลดคุณค่าของตัวเองลงเพียงเพราะไม่เก่งเท่าคนอื่น ทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป การค่อยๆพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกับความภาคภูมิใจในตัวเอง จะช่วยให้เรามีกำลังใจและเห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น ทักษะที่กล่าวมาข้างต้นเหมาะสำหรับการทำงานในอนาคตที่หวังว่าจะช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้กับผู้อื่นได้ไม่มากก็น้อย


อ้างอิงจาก

PALAGRIT.  (2564).  10 ทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคดิจิทัล. https://www.palagrit.com/10-so...

JOBTHAIWEB. (2564). ทักษะที่สำคัญของคนทำงานรุ่นใหม่.  https://www.jobthaiweb.com/art...

คำสำคัญ (Tags): #work#skill#university
หมายเลขบันทึก: 690207เขียนเมื่อ 22 เมษายน 2021 18:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 เมษายน 2021 09:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี