การสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันคือทางออก ประเวศ วะสีความเห็น (0)