ชีวิตที่พอเพียง 3923. การทำงานในอนาคต


 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดทำรายงานเรื่อง อนาคตของการทำงาน    เสนอสัญญาณความเปลี่ยนแปลง  ปัจจัยขับเคลื่อน และฉากทัศน์ในอนาคต   น่าสนใจมาก

อ่านได้ที่ ()     ควรอ่านไว้เตือนสติตนเองให้ไม่ประมาท     

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ก.พ. ๖๔


Future of work from Pattie Pattie

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)