แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

คำกล่าวเปิดงาน “วันคลองเจดีย์บูชา”


คำกล่าวเปิดงาน “วันคลองเจดีย์บูชา”

โดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

ประธานในพิธี วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

——————————————————–

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ผมมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคลองเจดีย์บูชาในวันนี้ ในนามของจังหวัดนครปฐม ขอเรียนว่าทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาเพื่อสืบสานพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ ตลอดถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคูคลองเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับความร่วมมือของหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนในการรักษาและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืนตามหลักประชารัฐ และการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ซึ่งนำมาสู่การจัดกิจกรรมวันคลองเจดีย์บูชาเป็นครั้งแรกในวันนี้ 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานต่าง ๆ ตามแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ซึ่งอาจจะต้องอาศัยการบูรณาการและประสานความร่วมมือในการดำเนินงานกันมากขึ้น ผนวกกับความตั้งใจที่จะร่วมขับเคลื่อนงานนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนริมคลอง และผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้คลอง จะเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกันทำให้คลองเจดีย์บูชาแห่งนี้ ได้รับการดูแลรักษาและพัฒนาอย่างดีที่สุด 

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานวันคลองเจดีย์บูชาในวันนี้ ขอขอบคุณส่วนราชการของจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่าง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม 

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชบารมีแห่งล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ รวมทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน โปรดอภิบาลประทานพรให้การจัดงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมีความสุข มุ่งมั่นสามัคคีกันในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาคลองเจดีย์บูชาสู่ความยั่งยืนสืบไป 

ขอเปิดงานวันคลองเจดีย์บูชา ณ บัดนี้ 

เรียบเรียงโดย

อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
หมายเลขบันทึก: 689750เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2021 22:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มีนาคม 2021 22:24 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี