มีอะไรในห้อง KM กศน.ฉะเชิงเทรา

อานุภาพของความรู้และการจัดการความรู้ที่มีอยู่จะมีพลังก็ต่อเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังคำกล่าวที่ว่า Knowledge is not power ,but knowledge sharing is power.

          แนวคิดเบื้องต้นที่ผมได้ประกาศตั้งห้อง KM ในสำนักงานศูนย์กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อใช้ในการต่อไปนี้

         ๑. ประชุมเพื่อเพาะบ่มปัญญา
         ๒. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
         ๓. ดู Best Practice ให้รู้เขารู้เรา
         ๔. ขัดเกลาความคิด มองพิศอย่างผู้รู้
         ๕. เตรียมคนสู่ Knowledge Worker
         ๖. นำเสนอผลงานที่ผ่านมา
         ๗. นำกศน.แปดริ้วก้าหน้าสู่ Learning Organization

         ด้วยแนวคิดเบื้องต้นนี้จึงมีการจัดเตรียมห้องให้สื่อความหมายในบรรยากาศสบาย ๆ ใช้ได้ครบถ้วนเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังกล่าว มีชุดโต๊ะประชุมกลุ่มย่อย มุมอ่านหนังสือแบบผ่อนคลาย ชุดคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Wireless Lan ให้ใช้สืบค้น ค้นคว้าทาง internet และฐานข้อมูลในองค์การ มีมุมหนังสือและสื่อซีดีรอมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทราและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอต่างๆ มีมุมยุทธศาสตร์ที่แสดงRoadmap และ การแสดงความเป็นเลิศ หรือ Best Practice ของกศน.จังหวัดอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่น่าสนใจ นำมาเปรียบเทียบกันทำการวัดรอยเท้าช้างหรือ Benchmarking เพื่อพัฒนากศน.ฉะเชิงเทราให้       สามารถสร้างสร้างผลงานดี ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ย่ำอยู่กับที่แต่มีจุดหมายการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเสมอ การวัดร้อยเท้าช้างกันนี้ไม่ได้วัดกับจังหวัดอื่นเท่านั้น แต่ภายในจังหวัดฉะเชิงเทราเดียวกันก็วัดกันระหว่างอำเภอ เมื่อศูนย์กศน.อำเภอเห็นตัวอย่างดีของที่อำเภออื่นก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การปรับปรุงในส่วนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้
  
         สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นอานุภาพของความรู้และการจัดการความรู้ที่มีอยู่จะมีพลังก็ต่อเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังคำกล่าวที่ว่า Knowledge is not power ,but knowledge sharing is power.
 
        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุล

คำสำคัญ (Tags)#กศน.ฉะเชิงเทรา#ดิศกุล#ห้องkm

หมายเลขบันทึก: 68965, เขียน: 23 Dec 2006 @ 12:15 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 14:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

เรียน ท่าน ผอ.ดิศกุล

            ผมอ่านแล้วชอบใจมาก ขอนุญาตลิงค์ไปที่นี่ครับ......ขอบคุณครับ

  • ขอบคุณครับ ครูนง
  • ผมตามไปดูที่ลิงค์แล้วครับ

ติดตามผลงานท่าน ผอ มาตลอกตั้งแต่กลับจากลำปาง มีข้อเขีนที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะเรื่องห้อง KM ทำให้ได้แนวคิด ที่อยากจะทำบ้างครับ ท่าน ผอ คงไม่สงวนลิขสิทธ์นะครับ ความคิดดีๆ อย่างนี้ ต้องเผยแพร่ครับ

         ขอบคุณครับท่านอาจารย์ศรีเชาวน์ ที่ให้ความสนใจ ยินดีครับสำหรับแนวคิดที่เห็นว่ามีประโยชน์ไม่สงวนลิขสิทธ์ครับ

samorano
IP: xxx.121.123.186
เขียนเมื่อ 
เข้ามาอ่านศึกษาความรู้เพิ่มครับ
ทัศนีย์ มีสมบัติ
IP: xxx.123.108.184
เขียนเมื่อ 

ห้อง KM  เป็นห้องที่ให้ทั้งความรู้  ความบันเทิง อยากให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่รักการอ่านเข้ามาชม ห้อง KM ของ กศน.แปดริ้ว  และอยากให้ทุกที่ได้นำแนวคิดดีๆ  อย่างนี้เพื่อไปพัฒนาหน่วยงานของตนเอง  เพื่อส่งเสริมให้เป็นคนรักการอ่านตามนโยบายรัฐบาลและส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เพราะนอกจากจะช่วยตนเอง  ช่วยคนร่วมงานแล้ว  ยังช่วยสังคมและประเทศชาติด้วยนะคะ  ที่สำคัญจะไม่มีใครมาหลอกคนไทยได้อีก

....ไม่มีใครรู้ในทุกสิ่ง  เรารู้ในสิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้  มากเท่ากับที่เราไม่รู้ในสิ่งที่ผู้อื่นรู้....

เขียนเมื่อ 
  • เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ ค่ะ
ขอบคุณ คุณsamorano คุณครูทัศนีย์ และ คุณอ้อ-สุชานาถ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยครับ
ammy
IP: xxx.143.146.138
เขียนเมื่อ 

ใครใคร่เรียนก็เรียน  ใครใคร่รู้ก็รู้  คนเราถ้ามีความสนใจที่จะใฝ่คว้าหาความรู้ก็จะได้ความรู้นั้นติดตัวไปเสมอ  แต่ถ้าเขาไม่สนใจที่จะเรียนรู้เขาก็ไม่ได้อะไรเลย  เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นคนจะต้องใฝ่คว้าหาความรู้อยู่เสมอเพื่อจะได้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และจะได้ปรับตัวให้ใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังคำกล่าวที่ว่าความรู้ไม่มีวันตายไปจากโลกนี้  เพราะฉะนั้นห้องKm จึงเป็นห้องที่มีความสำคัญของ ศนจ.ฉะเชิงเทรา เพราะเป็นห้องที่ให้ความรู้กับบุคลากร ในทุกๆเรื่อง  ทั้งในเรื่องการการจัดประชุมต่างๆ  สื่อโสตทัศนะ  มีหนังสือต่างๆที่ให้ความรู้กับคนที่สนใจที่จะรู้  การก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ถือเป็นการได้รับความรู้เข้าสู่ตัวเองเช่นกันทั้งในทางตรงและทางอ้อม

คนนอกโรงเรียน
IP: xxx.123.105.211
เขียนเมื่อ 
Copy and Development สามารถสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ย่ำอยู่กับที่แต่มีจุดหมายการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเสมอ การวัดร้อยเท้าช้างกัน เมื่อเห็นตัวอย่างดีจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การปรับปรุงในส่วนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้ มีขึ้นได้ที่ห้อง KM