Different Learning Styles : Clubs for Learning @KKU ชมรมเพื่อการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วานก่อนไปเจอพี่ท็อปที่ลานจอดรถหน้าอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้างอาคารกองสื่อสารองค์กร) พี่ท็อปเลยบอกว่า จะขออนุญาตไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมชมรมของนักศึกษาว่าการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมมีประโยชน์อะไรบ้างกับนักศึกษา เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างไร  จึงขอนัดเวลาว่างกันเสร็จสรรพ  บ่ายสองโมงวันพุธเจอกัน...


จึงเป็นโจทย์ที่ต้องกลับมาทำการบ้าน เรียบเรียงความคิดว่าจะตอบพี่ท็อปอย่างไร  ก็เอาสมุดบันทึกมาขีด ๆ เขียน ๆ เรียบเรียงความคิดอยู่พักใหญ่ จากนั้นก็เข้า Canva จัดการเป็นชาร์ต  เปิดไปเจอสไลด์แม่แบบด้วยความบังเอิญ เห็นประโยคแล้วโดนใจ Different Learning Styles โฮ้ว เข้า Concept เลยครับ เพราะกิจกรรมชมรมที่หลากหลาย ก็คือการเรียนรู้ที่แตกต่างตามแต่ละบุคคลชอบหรืออยากเรียนรู้ จึงสรุปหัวข้อที่จะพูดได้พอดีพองาม

บ่ายสองโมงวันพุธ พี่ท็อปก็แบกกระเป๋ากล้องเดินดุ่ม ๆ มาหา มองหามุมกล้อง แล้วก็สัมภาษณ์แบบที่ "ดารา" ไม่พร้อมนั่นแหละครับ

จึงสรุปสั้น  ๆ ว่า การร่วมกิจกรรมชมรมต่าง ๆ น่าจะให้ทักษะหลัด  4 เรื่อง คิดเป็น พูดเป็ฯ ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และมีทักษะอื่น ๆ ด้วย คือ การทำงานร่วมกับผู้อื่่นได้หรือการทำงานเป็นทีม  การมีความคิดสร้างสรรค์หรือการนำเอาพลังสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่  การมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  การจัดการภาวะทางอารมณ์ได้ดี ความยืดหยุ่นหรือยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง เคารพในกฎหรือกติการ่วมกัน  และข้อสำคัญอีกเรื่องคือ การยอมรับในความต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางกายภาพและความคิด

กิจกรรมชมรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผมว่าไป ก็คงไม่ถูกต้องเสียทั้งหมด เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวที่คลุกคลีและสัมผัสกับน้อง ๆ ชมรมกีฬาที่ตนเองเคยเป็นที่ปรึกษา 


ขอบคุณพี่ท็อปที่หาเรื่องมาสัมภาษณ์ ขอบคุณภาพจากน้องปิ๋มครับ


24 ก.พ.2564

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)