ดนตรีคลาสสิค ฟังเชลโลต่อเนื่องออนไลน์

ฟังเชลโล ดนตรีคลาสสิก ต่อเนื่องออนไลน์

1) Cello - Classical Music - HALIDONMUSIC

https://www.youtube.com/watch?v=mSiLZy1qFKY&list=PLcGkkXtask_d5aWBgkZG3yd_Xk02-Pq2F&pbjreload=101

2) Top 50 Best Classical Cello Music - Brilliant Classics

https://www.youtube.com/watch?v=Hp135aHgCw0

3) Cello - Best of - Deutsche Grammophon

https://www.youtube.com/watch?v=DWwIC8L2RTs&list=PLcSkPXginhQdStqhLxUpWiBkIRfhBnxAo

4) Pablo Casals

https://www.youtube.com/watch?v=CUs5F3iMKbQ&list=OLAK5uy_lk4VDykL2E98jXt4jaHFdelAXOYWYOFmg

5) Pierre Fournier

https://www.youtube.com/watch?v=Sd--YygnJhs&list=OLAK5uy_kcRyxJPgkIR9DfnW0C57BcoUrTMKxpNAU

6) János Starker

https://www.youtube.com/watch?v=rQue1VfvCvg&list=OLAK5uy_mdRBUx2oiYfShgZtMUnAvYNDwWOCNGWU0

7) Mstislav Rostropovich

https://www.youtube.com/watch?v=CekcFZ0naEM&list=PLz3qXnLoZ08sen-yvd0bCaJIyrYWh0fYe

8) Jacqueline du Pré

https://www.youtube.com/watch?v=HXr_XgYkwFA&list=OLAK5uy_nwpoeIaIFwj-xdhcM2kSCzZv6kBWGxU2o

9) Mischa Maisky - Bachology

https://youtube.com/playlist?list=PLzhqqOAVkymbCamizx5o5TetuP8sCI1ts

10) Julian Lloyd Webber

https://www.youtube.com/watch?v=8K_TijOP9Gk&list=OLAK5uy_nss8e7FIeANctJ1lffmEYNNFintui8IJg

11) Yo-Yo Ma

https://www.youtube.com/watch?v=9VjqIIud1Zk&list=OLAK5uy_kjx8asSIFAcrW0vCiFRSKo4RCQMnOFS90

12) Gautier Capuçon - Warner Classics
https://youtube.com/playlist?list=PL94D365D03D2359C5

13) Alisa Weilerstein

https://www.youtube.com/watch?v=rexoONb5L4g&list=OLAK5uy_kOXi5DxEo1Xe_jhlTEzODjjELlUfQGI2A

14) Stjepan Hauser

https://youtube.com/playlist?list=PLdVkHRu3zRbJhoHZa8WEEeginurhA5_xp

15) Luka Šulić

https://www.youtube.com/watch?v=L629Yy3VbB8&list=PLFDux4NL7PhTVMRi7a27TA9GW5YKloe5f

16) Camille Thomas

https://www.youtube.com/watch?v=I3CljNBckVc&list=OLAK5uy_k59wl4k-100RtzTW3y50L5cQr2yAzPKR4

ดนตรีคลาสสิค ฟังเปียโนต่อเนื่องออนไลน์

https://www.gotoknow.org/posts/688422

ดนตรีคลาสสิค ฟังไวโอลินต่อเนื่องออนไลน์

https://www.gotoknow.org/posts/688423

ดนตรีคลาสสิค ฟังต่อเนื่อง ออนไลน์

https://www.gotoknow.org/posts/688425

300 เพลงคลาสสิคยอดนิยม ประจำปี 2020 ♫
https://www.gotoknow.org/posts/688052

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดนตรี เพลงความเห็น (0)