ดนตรีคลาสสิค ฟังไวโอลินต่อเนื่องออนไลน์

ฟังไวโอลิน ดนตรีคลาสสิค ต่อเนื่องออนไลน์

1) Best Classical Violin Music - HALIDONMUSIC

https://www.youtube.com/watch?v=SatesaVzbos

2) Top 50 Best Classical Violin Music - Brilliant Classics

https://www.youtube.com/watch?v=L5skSFHVJHk

3) Famous Violin Sonatas -Brilliant Classics

https://www.youtube.com/watch?v=il2gPbblzmY

4) Modern Violin - Deutsche Grammophon

https://www.youtube.com/watch?v=pgBELZ5z4T0&list=PLcSkPXginhQdmnlj1viZF2mZjEnjW4Qt9

5) 50 Classical Violin Hits

https://www.youtube.com/watch?v=F2yBBfn13VM&list=OLAK5uy_nRvzn54wCR2673tJ58527I-vYeYhwehIM

6) Heifetz International Music Institute
https://youtube.com/playlist?list=PLderMb0trnqYiGQFalwWZLQpMU_a82_r2

7) Passion For Violin
https://youtu.be/CvdpsEPsrUc
8) Violin​ express
https://youtu.be/QVfaAz1BAhs

9) Pablo De Sarasate

https://www.youtube.com/watch?v=hlGAj6mR34A&list=OLAK5uy_k88smbecwibdKvncyEbuxj51KV76NXWs0

10) Fritz Kreisler

https://www.youtube.com/watch?v=euiltC-orSQ&list=OLAK5uy_kaEe6a9slVFBgZGTnN9eBkJqVBiRGNvuY

11) Jascha Heifetz

https://www.youtube.com/watch?v=W4Fdm6apOkQ&list=OLAK5uy_nV2p7FCNB1dnEplPwTGKLG5AwcsyrzApI

12) Nathan Milstein

https://www.youtube.com/watch?v=YNSdgn1MeRE&list=PLz3qXnLoZ08txClVG4iQ0qwhNHWzRCQFV

13) David Oistrakh - Classical Vault 1

https://www.youtube.com/watch?v=Dh7tq3pplWs&list=PLz3qXnLoZ08thiiGfBapsiCtLf59Y6r7D&pbjreload=101

14) Yehudi Menuhin

https://www.youtube.com/watch?v=4Co5hZQB4ig&list=OLAK5uy_n-X4cqcCL_gRxOjA1dLf2FJoRmqiGPeqk

15) Isaac Stern

https://www.youtube.com/watch?v=YwcTWwIi2ZU&list=OLAK5uy_moU1mc3vWXigLAiuq1rNqnaFf901ONiKw

16) Itzhak Perlman

https://www.youtube.com/watch?v=oqOBzncPghw&list=OLAK5uy_nbnV2Ini1zIaBw_obm19Hb3ZICaMnyaUY

17) Kyung Wha Chung

https://www.youtube.com/watch?v=1yMGjd9MmB0&list=OLAK5uy_nU-J6OjFx7jm4pk9Tjb1aOFRCMyfokpJU&pbjreload=101

18) Anne-Sophie Mutter - Deutsche Grammophon

https://youtube.com/playlist?list=PLcSkPXginhQcF0qwuJEkr4-mdRDG_Va0q

19) Renaud Capuçon

https://www.youtube.com/watch?v=8naSdf8QO6c&list=OLAK5uy_nLF9e_mw9DEIXloZVSq42vWfeoxTFrsJI
20) Lisa Batiashvili

https://www.youtube.com/watch?v=JMNjNPSTFnc&list=OLAK5uy_kB4geEDx9c1QXdA6v64biVva1kaIEUelg

21) Hilary Hahn

https://www.youtube.com/watch?v=DY4451uJQ3M&list=OLAK5uy_nmqMkvWgIvppgCz04JWvpdfUlJWn_tdic

22) Sarah Chang

https://www.youtube.com/watch?v=b9TMLjIonu8&list=OLAK5uy_lG6d3nvHKbqR4Zwl2hSL2ZfAWzon7XPX0

ดนตรีคลาสสิค ฟังเปียโนต่อเนื่องออนไลน์

https://www.gotoknow.org/posts/688422

ดนตรีคลาสสิค ฟังเชลโลต่อเนื่องออนไลน์

https://www.gotoknow.org/posts/688424

ดนตรีคลาสสิค ฟังต่อเนื่อง ออนไลน์

https://www.gotoknow.org/posts/688425

300 เพลงคลาสสิคยอดนิยม ประจำปี 2020 ♫
https://www.gotoknow.org/posts/688052

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดนตรี เพลงความเห็น (0)