4 H Club @ อนุสรณ์พลยงค์...บ้านสุขขุม School...


"อนุสรณ์พลยงค์" อนุสรณ์ของคุณงามความดี....."ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ" 4 H Club @ บ้านสุขขุม School ขอร่วมระลึกถึงพระคุณครูทุก ๆ ท่านด้วยนะครับ...

                                                            -เปิดหน้าสมุดออนไลน์มาบันทึกเรื่องราวในวันดี ดี วันนี้กับ"วันครู"วันที่เราให้ความสำคัญและร่วมกันรำลึกถึงพระคุณครูที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ต่างๆ กันแล้ว และเพื่อเป็นการเก็บเอาเรื่องราวของบทบาทนักส่งเสริมการเกษตรที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อวิชาชีพด้านการเกษตรให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้และสานต่ออาชีพของคนรุ่นเก่าก่อน วันนี้จึงขอนำเอาเรื่องราวของ"กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) "มาบันทีกให้ได้ร่วมติดตามกันกับบันทึกที่มีชื่อว่า"4 H Club @ อนุสรณ์พลยงค์...บ้านสุขขุม School) คร้าบ!!!!

  1. ในปี 2564 นี้ สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ได้มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ซึ่งถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของการส่งเสริมการเกษตรที่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับ สำหรับปีนี้หลังจากที่ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เราจะเข้าไปส่งเสริมงานด้านเยาวชนเกษตรแล้วนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายจึงมุ่งเป้าไปที่"กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยั้ง"ครับ สำหรับโรงเรียนนี้เราเคยเข้าไปส่งเสริมงานยุวเกษตรกรมาในช่วงหลายปีก่อนบ้างแล้ว และเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้นเราจึงเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ว่าแต่กลุ่มยุวเกษตรกรที่นี่มีอะไรดี ดี บ้างนั้น ตามไปชมกันต่อได้เลยครับ...

2.วันพฤหัส(14/01/64)ก่อนที่เราจะลงไปในพื้นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ กลุ่มยุวเกษตรกรนั้น ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็ได้ชวน"น้องใบข้าว"ลูกสาวของ"พ่อคูน"เกษตรประจำตำบลห้วยยั้ง มาเรียนรู้รายละเอียดต่างๆ ของกลุ่มยุวเกษตรกันก่อนครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าในช่วงนี้โรงเรียนของ"น้องใบข้าว"หยุดเรียน และ"น้องใบข้าว"ก็ตาม"พ่อคูน"มาทำงานด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมงานยุวเกษตรกรในโรงเรียน เราจึงให้"น้องใบข้าว"เป็น Case ในการทบทวนและเรียนรู้วิชา"ยุวเกษตรกร"ไปพร้อมๆ กันครับ และก่อนที่จะฝึกปฏิบัติพร้อมกับส่งต่อความรู้ต่างๆ วันนี้เราจึงให้"น้องใบข้าว"ศึกษารายละเอียดต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ก่อนก็แล้วกันนะครับ เพราะทุกวันนี้มีการส่งเสริมยุวเกษตรกรให้ดูหลายรูปแบบผ่านระบบ IT และมีรายละเอียดต่างๆ ค่อนข้างที่ครอบคลุมแล้ว เอาเป็นว่าให้เวลา"สาวน้อย"ได้เรียนรู้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับ 555

3.เมื่อ"น้องใบข้าว"ได้เรียนรู้รายละเอียดต่างๆ ผ่านระบบ IT เรียบร้อยแล้ว เราก็เริ่มให้"น้องใบข้าว"ฝึกปฏิบัติจริงกันแล้วล่ะครับ โดยวันนี้มี"พี่ยุ้ย"ได้เป็นผู้นำในการถ่ายทอดวิชา"ยุวเกษตรกร"ครับ เริ่มด้วยการฝึก"กล่าวคำปฏิญาณตนของยุวเกษตรกร/การฝึกท่าประกอบการปฏิญาณตน/การร้องเพลงมาร์ชยุวเก ษตรกร/และประวัติต่างๆ เกี่ยวกับงานส่งเสริมยุวเกษตรกรครับ ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติไม่นานนัก "น้องใบข้าว"ก็เริ่มเรียนรู้และปฏิบัติตามได้อย่างคล่องแคล่ว และพร้อมที่จะออกไปถ่ายทอดวิชา"ยุวเกษตรกร"ให้กับพี่ ๆ ยุวเกษตรกรได้แล้วล่ะครับ...

4.และในช่วงบ่ายของวันศุกร์(15/01/64)ก็ได้เวลาที่เรานัดหมายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรเอาไว้ครับ ก่อนที่จะออกไปในพื้นที่เราก็ให้"น้องใบข้าว"ทบทวนรายละเอียดต่างๆ ก่อน และวันนี้"น้องใบข้าว"ก็ยังจดจำข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดีครับ เมื่อวิทยากรตัวน้อยพร้อมแล้ว ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายก็พร้อมออกเดินทางไป"โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)"แล้วล่ะคร้าบ!!!

5.ใช้เวลาประมาณ 1/2 ชั่วโมง ทีมงานของเราก็เดินทางไปถึง"โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)"แล้วล่ะครับ และวันนี้เราก็ได้พบกับ"ครูน้ำเชื่อม"ที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่เราได้ประสานงานต่างๆ กันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนอื่นเราขอนำเสนอข้อและประวัติของ"โรงเรียน"นี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับ สำหรับประวัติของโรงเรียนสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)มีดังนี้ครับ "เดิมทีนักเรียนของหมู่บ้านไร่สุขขุม  ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ตำบลหนองหัววัว และอีกส่วนหนึ่งต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านคุยประดู่ ตำบลวังตะแบก  ซึ่งเป็นระยะทางประมาณ 3-5 กิโลเมตร ไม่มีรถยนต์โดยสาร ไม่มีรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องเดินด้วยเท้าไปตามถนนดินลูกรัง  ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘  ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียน  นำโดยนายเสนอ  พรมมี  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ชักชวนกันก่อตั้งโรงเรียน  ร่วมกันสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ฉ ขนาด ๒  ห้องเรียน เป็นอาคารไม้พื้นไม้ หลังคามุงสังกะสี ไม่มีฝา ไม่มีเพดาน  เป็นอาคารชั่วคราว  จำนวน ๑ หลัง  บนที่ดินของนายใหม่  พลยงค์  ซึ่งยกให้สร้างโรงเรียน  จำนวนเนื้อที่ ๑๒ ไร่  -  งาน  ๓๐ ตารางวา  และได้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)   เริ่มเปิดเรียนเมื่อ   วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘" ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ด้วยนะครับ ระวัติโรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)

6.ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้วิชา"ยุวเกษตรกร"วันนี้"ครูน้ำเชื่อม"และ"สมาชิกยุวเกษตรกรก็ช่วยกันจัดเตรียมห้องประชุมเพื่อเรียนรู้กันก่อนครับ สำหรับครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาในภาคการศึกษานี้ แต่เด็กๆ ก็จัดเตรียมสถานทีได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาไม่นานนักสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรก็พร้อมที่จะรับถ่ายทอดความรู้จากทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายแล้วล่ะครับ

7.เมื่อสมาชิกพร้อมแล้ว ก่อนอื่นเราก็ขอแนะนำให้สมาชิกยุวเกษตรได้รู้จักกับทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายกันก่อนครับ นำโดย"นางอรวรรณ  เก่งสนาม เกษตรอำเภอพรานกระต่าย/นายศุทธีรักษ์ ใจมา(เกษตรพี่คูน)/นายณัฐพงษ์ กล่ำวิเศษ(เกษตรพี่บอย)/นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ(เกษตรพี่ยุ้ย)และพี่เกษตรบุญส่ง จอมดวง"กันก่อนครับ และงานนี้ท่านเกษตรอำเภอก็ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมงานยุวเกษตรกรในโรงเรียนและแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนางานยุวเกษตรกรในประเด็นต่างๆ ส่วนพี่ๆ เกษตรตำบลก็แนะนำตัวและบอกให้น้องๆ สมาชิกยุวเกษตรได้รับรู้ว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องช่วยกันหวงแหนและหากใครโตขึ้นอยากจะเป็นนักส่งเสริมการเกษตรแบบพี่ๆ ก็ให้ตั้งเป้าหมายเอาไว้และไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหนๆ ก็สามารถทำการเกษตรเพื่อหล่อเลี้ยงชีพได้อย่างภาคภูมิใจครับ...

8.หลังจากแนะนำตัวและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปตัวผมเองก็รับหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร ซึ่งหลักๆ ก็จะมีประวัติและความเป็นมาของยุวเกษตรกร/สัญลักษณ์ของยุวเกษตรกร/การกล่าวคำปฏิญาณตน/เพลงมาร์ชยุวเกษตรกร/และการจัดประชุมสภายุวเกษตรกรให้กับสมาชิกยุวเกษตรได้รับทราบและถือปฏิบัติครับ โดยงานนี้มี"น้องใบข้าว"และ"พี่ยุ้ย"เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ด้วย เห็น"น้องใบข้าว"ตัวเล็กๆ แบบนี้แต่เธอก็มีภาวะความเป็นผู้นำที่สูงมากเลยล่ะครับ ส่วนสมาชิกยุวเกษตรกรเมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วก็พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติทันทีครับ เอาเป็นว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น ขอฟ้องด้วยภาพก็แล้วกันนะครับ..

9.ฝึกซ้อมและปฏิบัติกันหลายรอบแล้ว ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น วันนี้"ท่านเกษตรอำเภอ/ครูที่ปรึกษายุวเกษตรกร"ก็ช่วยกันให้คำแนะนำและรับชมการฝึกประชุมสภาของสมาชิกยุวเกษตรกรด้วย งานนี้การกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงมาร์ชยุวเกษตรกรสมาชิกกลุ่มปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเสียงดังฟังชัดครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าได้รับความร่วมือจาก"ครูน้ำเชื่อม"ที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่ได้ช่วยฝึกให้เด็กๆ ร้องเพลงและกล่าวคำปฏิญาณได้อย่างภูมิใจมากๆ ครับ....

10.ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติและถ่ายทอดวามรู้ให้กับสมาชิกยุวเกษตรกรประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ เราก็สรุปกิจกรรมและนัดหมายการถ่ายทอดความรู้ในครั้งต่อไปครับ และวันนี้เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันเกิดของ"พี่ยุ้ย"ด้วย ดังนั้น"พี่ยุ้ย"และ"ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย"จึงได้นำขนมมามอบให้เด็กๆ ด้วยล่ะครับ ได้รับรอยยิ้มและได้รับความร่วมมือดี ดี จากเด็กๆ แบบนี้เราก็รู้สึกอบอุ่นใจมากๆ เลยล่ะครับ...เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับเด็ก ๆ




11.และก่อนที่จะเดินทางกลับ วันนี้เราก็ขอเดินชมกิจกรรมด้านเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกรกันก่อนครับ เนื่องด้วยตอนนี้อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง และสิ้นสุดฤดูกาลทำนาแล้ว กิจกรรมต่างๆ ของเด็กๆ ก็จะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเก็บไว้เป็นอาหารกลางวันครับ โดยกิจกรรมต่างๆ ก็รับรับความร่วมือจากกรมพัฒนาที่ดิน ที่เข้ามาสนับสนุนและช่วยดูแลเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มยุวเกษตรกรของที่นี่มีหลากหลายและจะจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ไปตามฤดูกาลต่างๆ  เช่น กิจกรรมดำนา เลี้ยงปลา ปลูกผัก เพาะเห็ด เป็นต้น เอาไว้เดี๋ยวจะนำมาบันทึกให้ได้รับชมอีกก็แล้วกันนะครับ..

12.และนี่ก็คือกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของ"สมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)"ในวันนี้ครับ สำหรับภารกิจการส่งเสริมงานยุวเกษตรกรของสำนักงานเกษตรอำเภอยังมีอีกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้วยงบประมาณที่ไม่มากนัก แต่เราก็พร้อมที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของการพัฒนาเยาวชนเกษตรให้เป็นผู้รับต่ออาชีพการเกษตรและฝึกภาวะความเป็นผู้นำให้กับเด็กๆ เพราะในอนาคตเด็กๆ เหล่านี้คือ"อนาคตของชาติ"นั่นเองครับ และกิจกรรมต่างๆ ในวันนี้จะสำเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก"คณะครูที่ปรักษายุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)/ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือวิทยากรเกษตรกรตัวน้อยที่มีชื่อว่า"น้องใบข้าว"นั่นเองคร้าบ!!!!

สำหรับวันนี้.....ขอขอบคุณ"ทีมงานคุณภาพ"ด้วยนะคร้าบ!!!

สวัสดีครับ

เพชรน้ำหนึ่ง+น้องใบข้าว

16/01/2563

หมายเลขบันทึก: 688377เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2021 12:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มกราคม 2021 14:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

น่าสนใจมากเลยค่ะ โครงการดีดีเช่นนี้

ชื่นใจครับ เด็กๆมีความสุขมากๆเลยครับ

-สวัสดีครับพี่หมอแก้ว อุบล..-ขอบคุณที่ตามมาติดตามและให้กำลังใจกับครอบครัวเล็กๆ ของเราด้วยนะครับ

-สวัสดีครับคุณต้นโมกข์-เด็กๆ ได้เรียนรู้เต็มที่และก็มีความสุขมากๆ ครับ-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับครูธนิตย์-ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของเด็กๆนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี