ซิมโฟนีของบีโธเฟน

บีโธเฟน แต่งเพลงประมาณ 700+ เพลง

แต่งซิมโฟนี ไว้ 9 เพลง

ซิมโฟนีใช้วงดุริยางค์ขนาดใหญ่ (Orchestra) บรรเลง

ซิมโฟนีมี 4 ท่อน (movements)  มีจังหวะเร็ว ช้า

Allegro (เร็ว)  Andante (ปานกลาง)  Adagio (ช้า) Largo (ช้ามาก)

ซิมโฟนี หมายเลข 1 (24:31 นาที)

วงดุริยางค์ เวียนนาฟิลฮาร์โมนิค บรรเลง

Herbert von Karajan วาทยกร

https://youtu.be/EVKdd-gI_aQ&t=63s

ซิมโฟนี หมายเลข 2 (31:31 นาที)

วงดุริยางค์ เบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิค บรรเลง

Herbert von Karajan วาทยกร

https://youtu.be/G1hP7a5FIpw

ซิมโฟนี หมายเลข 3 Eroica (48:55 นาที)

วงดุริยางค์ เบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิค บรรเลง

Herbert von Karajan วาทยกร

https://youtu.be/aBNat0oAPZk&t=31s

ซิมโฟนี หมายเลข 4 (46:49 นาที)

วงดุริยางค์ เบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิค บรรเลง

Herbert von Karajan วาทยกร

https://youtu.be/vJ1kI5IeJmg&t=86s

ซิมโฟนี หมายเลข 5 (31:40 นาที)

วงดุริยางค์ เบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิค บรรเลง

Herbert von Karajan วาทยกร

https://youtu.be/D-_wqx76mpc

ซิมโฟนี หมายเลข 6 Pastoral (35:51 นาที)

วงดุริยางค์ เบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิค บรรเลง

Herbert von Karajan วาทยกร

https://youtu.be/32YTlk4ayl4

ซิมโฟนี หมายเลข 7 (34:08 นาที)

วงดุริยางค์ เบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิค บรรเลง

Herbert von Karajan วาทยกร

https://youtu.be/NJ39iIIJbwY

ซิมโฟนี หมายเลข 8 (26:31 นาที)

วงดุริยางค์ เบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิค บรรเลง

Herbert von Karajan วาทยกร

https://youtu.be/EBNSt1fKa0g

ซิมโฟนี หมายเลข 9 Choral (1:04:51 ชม.)

วงดุริยางค์ เบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิค บรรเลง

Herbert von Karajan วาทยกร

https://youtu.be/oCZeSmY62Sk

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดนตรี เพลง



ความเห็น (0)