กิจกรรมบำบัดกับศาสนาบรรเทาความเครียด

กิจกรรมบำบัดกับศาสนาบรรเทาความเครียด ในช่วงหยุดยาวสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ทำการบ้านวิชาอื่นๆเรียบร้อยแล้ว ผมก็ได้เริ่มต้นวางแผนที่จะทำการบ้านของวิชาAdlของอาจารย์ ในตอนแรกผมรู้สึกว่าคนในครอบครวของผมแข็งแรงปกติ จนทำให้คิดอยู่นานว่าจะไปสัมภาษณ์ใครดี แต่ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่ยังเด็กแม่ได้เคยบอกว่ามีโรคประจำตัวอยู่ผมเลยรอจนแม่ทำธุระในครัวจนเสร็จและได้สัมภาษณ์แม่ของผมเกี่ยวกับโรคประจำตัวของท่าน

แม่ของผมได้ขอเวลาเตรียมตัวซักครู่ ท่านเดินไปหยิบน้ำมาดื่มหนึ่งแก้วเพื่อดับกระหายจากนั้นแม่ของผมจึงได้เริ่มเล่าเกี่ยวกับโรคประจำตัวของท่าน คุณแม่ได้บอกว่าท่านมีโรคประจำตัวหลักๆอยู่2อยางคือเนื้องอกในสมองและภาวะกรดเกินในกระเพาะ ซึ่งแม่ได้เล่าว่าช่วงประมาณปี2550 ในขณะนั้นคณแม่อายุประมาณ32ปีท่านได้ไปตรวจสุขภาพหลังจากที่รู้สึกว่าร่างกายมีภาวะผิดปกติ แพทย์ได้พาแม่ไปตรวจดวยวิธีแสกนMRIและได้พบว่าแม่ของผมมีเนื้องอกขนาดเล็กอยู่บริเวณสมองทำให้มีอาการน้ำนมไหลระหวางวันและประจำเดือนมาแบบกระปริบกระปรอยนอกจากนี้แพทย์ก็ได้บอกกับแม่ว่าถ้าหากเนื้องอกนี้เกิดการขยายตัวก็จะส่งผลให้ไปบังจอประสาทตาอีกด้วย ในตอนแรกที่แม่รู้ผลการตรวจก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่ด้วยความใจเยนก็ค่อยๆควบคมสติและคุยกับแพทย์ต่อถึงวิธีการรักษา คณแม่ของผมได้กินยาตามที่แพทย์สั่งอยางเคร่งครดเพื่อลดปริมาณสารProlactinในร่างกายและได้บอกกับผมว่าสามารถข้ามผ่านความกลัวไปได้ไม่ยากเพราะมีแรงสนับสนุนที่ดีจากครอบครวที่อบอุ่นพร้อมกับการได้ทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดก็ทำให้แม่ผมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติและโรคประจำตัวอีกอย่างของแม่ผมก็คือภาวะกรดเกินในกระเพราะที่มีสาเหตมาจากสมองที่สั่งการผิดปกติจากภาวะความเครียดทำให้แม่ของผมมีอาการหิวบ่อยระหว่างวัน,เรอบ่อย,แสบคอและท้องอืด&เฟ้อโดยแพทย์ได้ให้คำแนะนำว่าต้องลดภาวะความเครียดและต้องพกยาลดกรดติดตัวไว้

คุณแม่บอกว่าโรคประจำตัวทั้งสองอยางนี้ได้ส่งผลกระทบตอการดำเนินชีวิตในช่วงแรกๆเล็กน้อย แต่คุณแม่ของผมก็ได้ใช้หลักศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจในการดำเนินชีวิตและได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนาเปนประจำเช่นการสวดมนตร์และนั่งสมาธิ ที่ช่วยให้แม่ของผมรู้สึกเครียดน้อยลงและยังทำให้ปล่อยวางกับสิ่งตางๆและในท้ายสุดแม่ก็ได้ทิ้งท้ายว่า “เมื่อใจสงบ จิตก็จะปล่อยวาง”

อยุทธ์เจตน์ ล้อเรืองสิน 6223003

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักOTความเห็น (0)