กำแพงเพชร-อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุม ไม้ใหญ่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยการนำของ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการดำเนินการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม

เสมานิวส์ ข่าวการศึกษากำแพงเพชร

หมายเลขบันทึก: 687099เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2020 22:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2020 22:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี