การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี 2563


เอเอฟเอสประเทศไทยไม่ได้นิ่งเฉย ใช้โอกาสในช่วงเกิดวิกกฤตโควิด 19 ในการพัฒนาองค์กร ทั้งบอร์ดบริหาร อาสาสมัครเอเอฟเอสและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี 2563  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ  

ผู้เข้าร่วมประชุม : อาสาสมัครเอเอฟเอสทั่วประเทศ จำนวน 216 ท่าน ประกอบด้วย
1.ประธานเอเอฟเอสเขต/ ประธานศูนย์ฯ
2.ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต / ผู้ประสานงานศูนย์ฯ 
3.อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2544-2562 

บรรยากาศการพบปะช่วงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯและรอเวลาเปิดการประชุมฯตามกำหนดการ  

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 จึงว่างเว้นการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลานานมาก
*** หัวข้อการประชุมฯ *** 

* เอเอฟเอส ประเทศไทยวันนี้
* อัพเดทกิจกรรมโครงการเอเอฟเอส จากแต่ละฝ่าย
* ความคิดเห็น New Normal AFS 

สรุปสาระการประชุม
การดำเนินการในสถานการณ์โควิด 19 :   เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้เอเอฟเอสอินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศยุติโครงการตั้งแต่กลางเดือน มีนาคม  ดังนั้นสมาชิกเอเอฟเอสทั่วโลกจึงดำเนินการส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯกลับประเทศอย่างเร่งด่วน  โดยเริ่มต้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐอิตาลีเป็นที่แรก  ทยอยดำเนินการจนครบถ้วนและรับกลับเป็นกลุ่มสุดท้ายจากประเทศปารากวัยเมื่อเดือนตุลาคม 2563 (ศึกษารายละเอียดเพื่มเติมได้ที่นี่)  

การประสานความช่วยเหลือ
:  ในระหว่างรอการดำเนินงานประสาน-ติดต่อ กลับประเทศไทย  เอเอฟเอสประเทศไทยได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศ ให้ช่วยประสานกับสถานฑูตไทยประจำประเทศต่างๆ ให้ช่วยประสานความเรียบร้อยและดูแลผู้เข้าร่วมโครงการที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้   มีการส่งมาม่า/อาหารสำเร็จรูป  อุปกรณ์การป้องกันตัว เช่น หน้ากากอนามัยไปให้ทางสถานทูตช่วยแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ   ในบางประเทศขอให้จัดการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนมาพำนักอยู่ด้วยในเขตปลอดภัย จนได้เดินทางกลับประเทศไทย
 
เอเอฟเอสแสดงความรับผิดชอบสูงสุด :
   เอเอฟเอสประเทศไทย ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดในการรับมือ แก้ไขสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และนำกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ   มีการคืนเงินสมทบเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยน   โดยหักค่าใช้จ่ายเพียง 6,500 บาท และมีการคืนเงินผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เดินทางไปพำนักที่ประเทศอุปถัมภ์ไม่นาน แล้วต้องเดินทางกลับเพราะยุติโครงการฯ ตามสัดส่วนสูงสุดถึง 35 %
รวมทั้งจ่ายค่าเครื่องบินเพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการฯกลับประเทศ เป็นเงินถึง 30 ล้านบาท   และยังจัดโปรแกรมการพัฒนาภาษาอย่างต่อเนื่องทางการเรียนออนไลน์

การดำเนินงานด้านการส่งนักเรียนไปแลกเปลี่ยนฯ
ในปี 2563  ผู้สมัครสอบข้อเขียน รุ่นที่ 60 (ปี พ.ศ.2564-2565)  มีจำนวน 5000 คน ลดไปจากปีที่แล้วถึง 70 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งเอเอฟเอสประเทศไทยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไว้ 400 กว่าคน
*** เอเอฟเอสประเทศไทยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างสูงสุด  เมื่อประเทศสมาชิกเปิดโครงการฯรับอุปถัมภ์ฯ  จะใช้มาตรฐานการพิจารณาดังนี้  ***
1. ความพร้อมในการเปิดประเทศ
2. จัด State Quarantine และมีมาตรการการรับมือที่ดี
3. ความพร้อมของประเทศอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์
4. ความพร้อมของอาสาสมัครในการดูแล
 *** เอเอฟเอสยังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเมื่อสถานการณ์เป็นปกติ และปัจจัยภายนอกพร้อม แต่ในขณะเดียวกัน มีผู้ปกครองจำนวน 10 ท่าน  เชื่อมั่นในการดำเนินงานและ ยืนยันที่จะส่งบุตรหลานไปร่วมโครงการฯ ในปี 2563 นี้ โดยบางส่วนได้เดินทางไปประเทศอุปถัมภ์ทั้ง 4  ประเทศเรียบร้อยแล้ว คือ
    1. ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
    2. ประเทศสาธารณรัฐฮังการี
    3. ประเทศราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
    4. ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ส่วนอีก 6 คน จะเดินทางไป สาธารณรัฐอิตาลี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นี้
การรับผู้เข้าร่วมโครงการฯจากต่างประเทศมาพำนักที่ประเทศไทย
 ช่วงนี้ไม่มีการรับผู้เข้าร่วมโครงการฯจากต่างประเทศมาพำนักที่ประเทศไทยแต่อย่างไร
โครงการทุน Kakahashi:  
ทุน Kakehashi  เป็นทุนให้ "ปล่าว" กับนักเรียนในแถบเอเซียจากประเทศญี่ปุ่น   มีการเลื่อนการเดินทางจากกำหนดการเดิม  เป็นวันที่ 30  ตุลาคม  2563 ที่ผ่านมา   แต่หากสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นอีกระลอก  ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเดินทางกลับประเทศ     
การพัฒนาขยายโครงการในอนาคตฯ
ในอนาคตอันใกล้นี้ เอเอฟเอสประเทศไทยจะขยายโอกาสไปประเทศจีนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมให้กับชาวต่างชาติที่จะเป็นครูสอนภาษาจีน  โดยมีการทำวิจัยและผลิตตำราภาษาจีน  นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรการอบรมออนไลน์สำหรับครูชาวไทยที่สอนภาษาจีนเครือข่ายของเอเอเอฟ  จ่ายค่าลงทะเบียนเพียง 300 บาท  และยังมีทุนให้ครูไปอบรมที่ประเทศจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 เดือน         
ทุนสำหรับนักเรียน
BLCU ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการเรียนการสอนร่วมกัน  เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับปริญญา 2 ใบ โดยเลือกรูปแบบหลักสูตรการเรียนได้ตามความพร้อม เช่น เรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 ปี ไปเรียนที่ประเทศจีน 3 ปี หรือเรียนที่หอการค้าไทย 2 ปี ไปเรียนที่ประเทศจีน 2 ปี ฯลฯ  และเปิดหลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบ HSK ระดับ 4 และ 5 (สนใจคลิกเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

 การพัฒนาต่อยอดการเรียนภาษาจีน 

 รัฐบาลจีนมีทุนให้ "ปล่าว " จำนวนปีละ 60 ทุน ไปเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 

 พันธกิจของเอเอฟเอสประเทศไทย

เอเอฟเอสเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร  ดูแลและส่งเสริมเยาวชนด้านการศึกษา จัดหาทุนให้นักเรียนฯ และสร้างองค์ความรู้ สร้างความตระหนักในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอุปถัมภ์ เพื่อจะได้ปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของประเทศนั้นๆได้อย่างมีความสุข  

หลักสูตร AFS Education 

ดยยึดหลักคุณสมบัติ 10 ประการของเอเอฟเอสเพื่อการปรับตัวในการเป็นพลโลก(Global Citizen)ที่มีคุณภาพ  

สมาชิกกลุ่มย่อย ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง NEW NORMAL AFS  เพื่อการพัฒนาฯ  

เขียนสรุปแนวทางการพัฒนาฯ ของกลุ่ม และตัวแทนฯ นำเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่  
*AFS International Programs ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 106 ส่วนเอเอฟเอสประเทศไทยจะฉลองครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2564 นี้ *  
***...เอเอฟเอสประเทศไทยไม่ได้นิ่งเฉย ใช้โอกาสในช่วงเกิดวิกฤตโควิด 19 ในการพัฒนาองค์กร ทั้งบอร์ดบริหาร  อาสาสมัครเอเอฟเอสและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง... ***

*** งานเลี้ยงสังสรรค์ New Normal Loy Krathong Party  ***

เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร จัดเต็ม-เล่นใหญ่ตามฟอร์ม เพื่อเปิดตัวนายนัฐวุฒิ  รัตนพันธ์  รองประธานเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร และพิธีมุทิตาคารวะอดีตรองประธานเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร นายวสันต์  ติกะโกศล

งดงามตระการตา...เรื่องความสวย-ความงามนี่  อาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ไม่ยอมใครจริงๆ  

*** พิธีมุทิตาคารวะอาสาสมัครเอเอฟเอสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ***

นายวสันต์  ติกะโกศล  รองประธานเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมุทิตาคารวะอย่างสมเกียรติ

*** การประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563  ***

*** คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการมูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย ให้เกียรติเปิดงานฯและสัมภาษณ์อาสาสมัครดีเด่นระดับโลกทั้ง 3 ท่าน คือ คุณชเนตตี นิโครธานนท์  คุณประภาศรี  พุ่มศิริ และคุณสุวณี  ชาติวัฒนสุคนธ์ ***
**  คุณสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิฯ มอบของที่ระลึกให้อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งชาติ คือคุณเพ็ญรุ่ง   พันธ์รัตน์ดำรง และคุณเยาผกา  แก้วขาวสกุล และยังบรรยายให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ในช่วง Dinner Talk  เรื่อง New Normal ให้กับคณะอาสาสมัครได้รับฟังอย่างสนุกสนาน ***  

กิจกรรมแนะนำอาสาสมัครที่เพิ่งมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมในเวทีระดับประเทศและการประกวด MR./MS Krathong ยุค New Normal คุณสมบัติพิเศษคือ สวย-หล่ออย่างมีคุณค่าและแต่งกายเหมาะสมกับธีมงาน 

หลังจากจับสลากแจกของที่ระลึกให้กับคณะอาสาสมัครฯเรียบร้อยแล้ว จึงอำลาด้วยเพลงซึ๊งๆ " เล่าสู่กันฟัง " พบกันใหม่ปี 2564 นะคะ
 *** ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านค่ะ ***

หมายเลขบันทึก: 686913เขียนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2020 00:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2020 16:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี