ในตอนที่  17  ได้เล่าถึงวินาทีชีวิตการคลอดลูกโคที่สวนป่า  วันนี้จึงขอบอกเล่าในประเด็นการเลี้ยงดูลูกโคเล็กกันบ้าง

           การเลี้ยงดูลูกโคเล็กจะยุ่งยากหรือไม่อยู่ที่แม่โคเป็นหลัก ถ้าแม่โคดีก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง

           โดยปกติเมื่อแม่โคคลอดลูกแล้วจะเลียขนลูกจนแห้ง  ผ่าไปประมาณครึ่งชั่วโมงลูกโคก็จะลุกขึ้นเองได้และกินนมแม่ได้เอง ยกเว้นในกรณีที่ลูกโคไม่แข็งแรง หรือแม่ไม่ยอมให้ลูกกินนมเพราะเต้านมอักเสบ  คนเลี้ยงคงต้องรีดนมมาป้อนลูกโคแทน โดยเฉพาะนมน้ำเหลืองซึ่งมีคุณค่าทางอาหารมากจำเป็นต้องให้ลูกโคได้กินภายในสองชั่วโมงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของลูกโค

         สำคัญที่สุดในระยะเริ่มต้นของการคลอดลูกของโคนั้น  เมื่อแม่โคคลอดและแข็งแรงทั้งแม่และลูกแล้ว ต้องปล่อยให้แม่โคและลูกอยู่ในคอกที่สะอาดและแยกต่างห่างจากคอกของโคตัวอื่น ไม่ควรให้คนหรือโคตัวอื่นเขาไปวุ่นวาย เพราะจะทำให้แม่โคและลูกโคตื่นกลัว ไม่ยอมให้ลูกินนมหรืออาจมีผลต่อการผลิตน้ำนมของแม่โคได้  จึงควรให้แม่โคและลูกอยู่กันอย่างอิสระจะสะดวกที่สุด

          ในกรณีของลูกโคที่สวนป่า  จะให้แม่โคและลูกแยกอยู่ในคอกพักจากโคตัวอื่น เมื่อลูกโคแข็งแรงเต็มทีก็จะปล่อยให้ลูกโคกินอาหารเองและได้เดินเล่นหากินหญ้ารอบ ๆคอกพัก โดยมีลูกโคตัวอื่น ๆ ที่คลอดก่อนแล้วเป็นพี่เลี้ยง  ลูกโคเหล่านี้ได้กลายเป็นพี่เลี้ยงลูกโคตัวน้อยไปในตัว เพราะชอบมาชวนลูกโคน้องใหม่ลองชิมลางออกไปเดินเล่นรอบ ๆ คอกอยู่เรื่อยๆ เป็นการออกำลังกายไปในตัว เมื่อหิวก็กลับมากินนมแม่  แม่โคก็มองเห็นลูกโค ไม่เครียด และเป็นการฝึกให้ลูกโคหากินหญ้าหรือกินอาหารเองได้และเติบโตได้เต็มที่ ส่งผลดีต่อลูกโคและแม่โคไปในตัว