สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน..?


    เมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก  แล้วนำมาศึกษาวิเคราะห์การจัดระบบสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้  ได้แพร่กระจายไปในวงวิชาการในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก  และคำสอนถูกแปลออกมาเป็นสากลอย่างภาษาอังกฤษ์ทำให้มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาที่สำคัญยิ่ง 

        ใจความสำคัญของพุทธศาสนา  ทำให้เกิดแนวคิดสำคัญทางตะวันออกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจ  ในยุคสุโขทัยเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแต่เป็นหลักฐานทางภาษาบาลีตลอดมาถึงปี พ.ศ. 2500 จึงมีการแปลเป็นภาษาไทยทำให้คนไทยอ่านพระไตรปิฎกเพื่อเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ 63 ปีมานี้แล้วแต่ผู้ใช้ภาษาสากลได้อ่านสัมผัสแนวคิดคำสอนของพระพุทธเจ้าประมาณ 100 ปีมาแล้ว

        ทำไมคำสอนพุทธจึงสำคัญ  มองแง่ประวัติศาสตร์ศึกษาชีวะประวัติเจ้าชายสิทธัตถะก่อนมาเป็นพระพุทธเจ้าล้วนเป็นชีวิตที่น่าสนใจยิ่งเพราะเอาชีวิตของพระองค์เป็นเดิมพันโดยศึกษาของจริงในธรรมชาติจนรู้เข้าใจแจ่มแจ้งที่เรียกว่าตรัสรู้  มองแง่จริยศาสตร์ทางพุทธเพื่อการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  พร้อมเสนอแนะเส้นทางเดินของชีวิตที่ดีที่สุดให้มวลมนุษย์ได้พิจารณาตัดสินใจเลือกเดินเอง 

มองแง่ปัญญาธรรมชาติคือสะท้อนภาพให้เห็นข้อแท้จริงของธรรมชาติเพื่อใช้ชีวิตสอดคล้องไปตามธรรมชาติที่ล้วนไม่เที่ยงแท้

มองแง่ชีวิตทางสังคมด้วยการทำตามความรู้สึกของตนเองและการทำตามหลักคำสอนทางศาสนาที่บันทึกเอาไว้  ทำให้รู้ว่าผัสสะเป็นต้นเหตุแห่งความคิดเห็นทั้งปวง  คนมีความสุขดูท่าทีมีความสงบแต่คนที่ไร้ความสุขดูไม่สงบทางใจ

        สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์  จึงมีคำถามดังนี้

1.ชีวิตคืออะไร.?  ตอบได้เมื่อเข้าใจ ขันธ์5, อายตนะ 6 ,และสัจจะ

2.ชีวิตเป็นอย่างไร..?  ตอบได้เมื่อเข้าใจกฎไตรลักษณ์

3.ชีวิตเป็นไปอย่างไร..? ตอบได้เมื่อเข้าใจกฎอิงอาศัยกันและกันจึงดำรงอยู่

4.ชีวิตควรเป็นไปอย่างไร..?  ตอบได้เมื่อเข้าใจวิชชา, หลุดพ้น , วิสุทธิ์, สงบ

5.ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร..?  ตอบได้เมื่อเข้าใจทางสายกลางตามกฎธรรมชาติ. 

แง่คิด...สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี. ด้วยความปรารถนาดี.

หมายเลขบันทึก: 686866เขียนเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2020 22:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2020 22:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี