AFS -VTP : CSR’ 2020 เติมความสุข แต่งแต้มความฝันให้น้อง


ภูมิใจกับการได้ส่วนหนึ่งของผู้สร้างโอกาสในสังคมฯ แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ แต่ก็ช่วยเติมความสุข แต่งแต้มความฝันให้กับน้องๆ ผู้หญิง และเด็กด้อยโอกาส ณ บ้านพักฉุกเฉิน แห่งนี้

AFS -VTP : CSR’ 2020 เติมความสุข แต่งแต้มความฝันให้น้อง  เป็นชื่อโครงการ CSR’ 20 ของกลุ่ม AFS VTP (Visiting Teacher Programs) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ณ บ้านพักฉุกเฉิน (We Train) แขวงสีกัน ดอนเมือง 

อาสาสมัครเอเอฟเอสกลุ่ม VTP ได้จัดกิจกรรม CSR  มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3   โดยได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง จากเอเอฟเอสประเทศไทย
รายการกิจกรรม CSR ในปี 2561 - 2562 
   1.  กิจกรรม CSR:  เดิน-วิ่งด้วยหัวใจจิตอ
าสา AFS Thailand & VTP 2018 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2561  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

       2. กิจกรรม CSR : เอเอฟเอสจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ ให้น้องๆ ที่บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่
เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัส Corona (COVID 19) ระบาด ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก  ทางกลุ่มอาสาสมัคร  AFS - VTP  จึงคิดรูปแบบกิจกรรมที่ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสไม่ต้องใช้เวลามากและใช้งบประมาณจำนวนจำกัดแต่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลที่ขาดโอกาสทางสังคมฯ  และได้พิจารณาเลือก บ้านพักฉุกเฉิน ( We Train) ดอนเมือง  แขวงสีกัน เป็นที่ดำเนินกิจกรรม CSR ประจำปี 2563

อาสาสมัครเอเอฟเอสกลุ่ม VTP  นัดหมายมาดำเนินกิจกรรมฯ ในเวลา 10.15 น.  แต่สมาชิกส่วนใหญ่เดินทางมาจัดเตรียมสถานที่ตั้งแต่เวลา 9.30 น.  
       รายการบริจาคฯ
  1. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 บาท( AFS Thailand & อาสาสมัคร AFS-VTP)
          2. เสื้อยืดเอเอฟเอส จำนวน 34 ตัว  จากเอเอฟเอสประเทศไทย
          3. ของใช้และอุปกรณ์  (โต๊ะวางสิ่งของจำนวน 6 ตัว  กรรไกรตัดหญ้า และปลั๊กต่อไฟฟ้า   รวมเป็นเงิน  10,000 บาท)
          4. แก้วน้ำพกพา จำนวน  50 ใบ
          5. ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ  รวม 3000  บาท

นอกจากนั้นสมาชิกหลายท่านยังนำน้ำมันพืชจำนวนหลายขวด    มาม่าจำนวน  3 กล่องใหญ่  นมสด 3 กล่องใหญ่ มาบริจาคเสริม  มีบางท่านนำเสื้อผ้าและของเล่นมาฝากน้องๆ ด้วย   

คุณไกด์ นักจิตวิทยา ประจำบ้านพักฉุกเฉินฯ ได้ให้การต้อนรับคณะฯอย่างดียิ่ง มีการนำเสนอประวัติและการดำเนินงานฯ ของบ้านพักฉุกเฉิน  ผ่านจอทีวี และอธิบายเสริมฯซึ่งมีอาสาสมัครจำนวน 2 ท่านสนใจถามเพิ่มเติมฯ  
 (ศึกษาบ้านพักฉุกเฉิน (We Train)เพิ่มเติมได้ที่นี่)

 พิธีเปิดฯเรียบง่าย มีการแนะนำตัวเล็กๆ เนื่องจากข้อจำกัดของเวลา แต่ก็เรียกรอยยิ้มได้มากพอสมควร 

น้องๆกลุ่มเล็ก รับประทานอาหารในเวลา 11.00 น. ส่วนกลุ่มโตกว่ารับประทานอาหารในเวลา 11.30 น.  ทางผู้ดูแลอนุญาตให้อาสาสมัครเอเอฟเอสได้ช่วยดูแล และสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ไม่ให้ถ่ายภาพน้องๆ ดังนั้นจึงมีแต่ภาพของอาสาสมัครเอเอฟเอสกลุ่ม VTP เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส และกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย เท่านั้น 

มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงานมุทิตาคารวะอาสาสมัครเอเอฟเอสผู้เกษียณอายุราชการและงานเลี้ยงสังสรรค์ฯ ประจำปี 2563 และการประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จึงมีผู้บริจาคเพิ่มเติมอีกหลายท่านฯ 

นอกจากนั้นอาสาสมัคร AFS กลุ่ม VTP ยังได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ท่าน คือคุณเพ็ญรุ่ง   พันธ์รัตน์ดำรง และคุณเยาผกา  แก้วขาวสกุล ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ  

ภาพแสดงความยินดีในวันรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ คุณเพ็ญรุ่ง   พันธ์รัตน์ดำรง และคุณเยาผกา  แก้วขาวสกุล  

AFS กลุ่ม VTP ได้มอบพระพุทธรูปเพื่อแสดงความยินดี กับอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติทั้ง 2 ท่าน และผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน 
นอกจากนั้น คุณชเนศ(พี่ช้าง) นาคะวิทย์ได้นำ " ไอ้ไข่"  มามอบให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม CSR ทุกท่าน อีกด้วย ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้นะคะ
      ขอขอบพระคุณ อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมทุกๆปี ช่วยสร้างสีสันให้งานและเป็นกำลังใจให้กับคณะฯ อย่างดียิ่ง  ขอขอบคุณคุณกาญจนา เถินมงคล  คุณน้ำฝน จารุรัตน์ และคุณปกรณ์  แก้วดวงใหญ่ ผู้ประสานงานฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัครฯ  ที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี   และขอขอบคุณคุณธนพร   จงเจริญศิริ  ผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมฯ เอเอฟเอสประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ...
       * ขอขอบพระคุณน้ำใจจากผู้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อกิจกรรมนี้ทุกๆท่าน และที่สำคัญคือพลังความสามัคคี รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาสาสมัคร AFS -VTP ทุกท่านค่ะ * 
***  ภูมิใจกับการได้ส่วนหนึ่งของผู้สร้างโอกาสในสังคมฯ แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ  แต่ก็ช่วยเติมความสุข แต่งแต้มความฝันให้กับน้องๆ ผู้หญิง และเด็กด้อยโอกาส  ณ บ้านพักฉุกเฉิน แห่งนี้  ***   
 

       
*** ขอขอบพระคุณเอเอฟเอสประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร AFS –VTP  มาอย่างสม่ำเสมอ และได้อนุเคราะห์เสื้อยืดโปโลให้กับอาสาสมัครเอเอฟเอส กลุ่ม VTP ได้ใส่เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในโอกาสนี้ด้วยนะคะ  ***
                        ****...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชม ทุกท่านค่ะ ...*** 

หมายเลขบันทึก: 686841เขียนเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2020 22:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2020 14:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง