ใน มน. เรามีโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ “ABC เหนือล่าง สกว. จำนวนมาก

         บันทึกนี้ผมจะแนะนำเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับ Mobile Unit ครับ

         วัตถุประสงค์และรายงานการออก Mobile Unit ของ มน. แต่ละครั้งมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะคอยรายงานทาง blog เป็นระยะ ๆ อยู่แล้วครับ เช่น บันทึกของ วิภา (Link) นุ่น (Link) และคณะสหเวช (Link)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.