การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการดื่มสุราในชุมชนมีส่วนร่วม

  ติดต่อ

นิตยา ตะนะสอน

โรงพยาบาลมหาสารคาม

วัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานเพื่อลดการดื่มสุราในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการดื่มโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านค่ายสมศรี หมู่ที่ 16 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ผลการศึกษา

- รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ดำเนินงานเพื่อลดการดื่มสุราในชุมชน ทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มภาคีต่างๆในชุมชน และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เริ่มจากความต้องการที่จะมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ที่ต้องการควบคุมกำกับงานด้วยกลไกของชุมชนเอง จะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมและช่วยลดปัญหาการดื่มสุราในชุมชนำได้ต่อไป

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 68561, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:48:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ชุมชน#การเรียนรู้#research#งานวิจัย#การมีส่วนร่วม#ผลงานทางวิชาการ#การดื่มสุรา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)