การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการดื่มสุราในชุมชนมีส่วนร่วม

นิตยา ตะนะสอน

โรงพยาบาลมหาสารคาม

วัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานเพื่อลดการดื่มสุราในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการดื่มโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านค่ายสมศรี หมู่ที่ 16 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ผลการศึกษา

- รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ดำเนินงานเพื่อลดการดื่มสุราในชุมชน ทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มภาคีต่างๆในชุมชน และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เริ่มจากความต้องการที่จะมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ที่ต้องการควบคุมกำกับงานด้วยกลไกของชุมชนเอง จะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมและช่วยลดปัญหาการดื่มสุราในชุมชนำได้ต่อไป

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน#การเรียนรู้#research#งานวิจัย#การมีส่วนร่วม#ผลงานทางวิชาการ#การดื่มสุรา

หมายเลขบันทึก: 68561, เขียน: 21 Dec 2006 @ 10:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)