ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : โรงพยาบาลบ้านตาก

พิเชฐ บัญญัติ
โรงพยาบาลบ้านตาก

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาแนวทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากสู่ การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health promoting hospital)


ผลการศึกษา
- โรงพยาบาลบ้านตากมีแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นของตนเอง แต่มีกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องไปกับเกณฑ์การเป็นโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพ

- มีการมองเรื่องของสุขภาพแบบองค์รวม ไม่เน้นแค่การรักษาโรค แต่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย จิตใจ สังคมและเชาว์ปัญญา ผลักดันการดำเนินกิจกรรมสุขภาพด้วยยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน ให้บริการที่เน้นให้ประชาชนดูแลตนเองได้ เลือกการดูแลรักษาตนเองรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนตัดสินใจ ในกิจกรรมที่แต่ละคนรับผิดชอบ เน้นผลลัพธ์มากกว่าตัวกิจกรรมที่ทำ

ปัจจัยสำคัญในการมุ่งสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมี 9 ปัจจัย คือ
1) Focus on health (มุ่งเน้นสุขภาวะ)
2) Strategic driven (นำพาด้วยกลยุทธ์)
3) Empowerment (ฉุดด้วยการเสริมพลัง)
4) Citizen and Community focus (มุ่งหวังประชาชนและชุมชน)
5) Service and Process Management (เปี่ยมล้นการจัดการ)
6) Creativity and innovation (สร้างสรรค์นวัตกรรม)
7) Teamwork and Commitment (ทำด้วยทีมที่มุ่งมั่น)
8) Participation (สานฝันอย่างมีส่วนร่วม)
9) Sustainability (รวมพลังอย่างยั่งยืน)

ซึ่งรวมเรียกปัจจัยเหล่านี้ว่า การจัดการสร้างเสริมสุขภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Health Management) ที่โรงพยาบาลต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 68559, เขียน: 21 Dec 2006 @ 10:47 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)