ตอนที่ 28 

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 26  ว่าด้วยเรื่อง จุดสัมผัสกับภายนอกองค์กร   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช