วันนี้ลากิจ 1 วันเนื่องจากเป็นวันสอบกลางภาคของวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ได้ลงเรียนไว้  และได้ลากับพี่เปี๊ยก  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะ