ช่วงเวลาใกล้  11  โมง  ของวันที่ 17  ธันวาคม  2549  เราเดินทางไปที่บ้านปากคลองวัดแดง  ซึ่งเป็นบ้านหัวหน้าคณะมโนราห์เคลื้อมเสียงแก้ว

ที่อยู่ในเขต อ. เชียรใหญ่  จ. นครศรี ฯ  โนราห์เคลื้อม  อินทร์พรหม  ปัจจุบันอายุ  73  ปีแล้ว...ท่านอยู่บ้านกับภรรยา...เส้นทางลงจากถนนสู่หน้าบ้านสูงชัน...

การขับรถเก๋งขึ้นสู่ถนนถ้ามือไม่ถึงจริง ๆ อันตรายครับ...เราตั้งวงคุยในบ้าน...ภรรยาท่านชี้ไปที่บาดแผลหลังเท้าที่พึ่งโดนงูเห่ากัดเมื่อไม่นาน...และชี้ไปที่ตรงนั่งซักผ้าแล้วโดนงูกัด

...ต่อมาเราได้ ลปรร. กันในภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับมโนราห์...ที่ท่านแสดงอยู่เป็นประจำจนมาถึงยุคปัจจุบัน...

จึงขอแสดงความชื่นชม...คารวะในภูมิปัญญาที่ท่านได้ถ่ายทอดออกมาในวันนั้น...ครับผม