GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ความรู้เล็กน้อยจากวิถีวิจัย มช
ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2549 มีผลการศึกษาทางระบาดวิทยาในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่น่าสนใจ ที่ดิฉันขอนำมาแลกเปลี่ยนกับชาว blog ค่ะ นั่นคือแม้ว่าทางการแพทย์จะพัฒนาวิทยาการและความชำนาญของแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจไปมากมาย แต่ผู้ป่วยยังมีอัตราตายสูงมากทั้งๆ ที่มาถึงโรงพยาบาลแล้ว จุดอ่อนของการดูแลรักษาที่งานวิจัยพบคือการดูแลผู้ป่วยก่อนและ ระหว่างส่งต่อ รวมทั้งการล่าช้าของการตัดสินใจให้การรักษาเมื่อถึงโรงพยาบาลตติยภูมิแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่ายคะ เราจะมีโอกาสแก้ไขจุดอ่อนนี้อย่างไรดีคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): แลกเปลี่ยนค่ะ
หมายเลขบันทึก: 68385
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอทราบแนวทางแก้ไขที่อาจารย์มองว่าสมควรดำเนินการในระยะต้น ๆ มีอะไรบ้างครับ  เพื่อเป็นแนวให้ผู้มีหน้าที่นำไปปรับปรุงและพัฒนาครับ  ขอบคุณครับ