วันนี้ผมเรียนกับ อ.จอห์น  8.30-12.30  นานหน่อย  แต่เขาก็สอนดีครับ คาบหน้าจะเตรียมการโต้วาทีภาษาอังกฤษด้วยครับ