รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิส์ ทั้งในส่วนของ พระราชบัญญัติว่าด้ายธุรกรรมทางอิลเกทรอนิกส์ และ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายหลัก

๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๐

กฏหมายที่ออกภายใต้ พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

๒.(ร่าง)พรฎ. ว่าด้วยการกำกับดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริหารออกไบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

๔.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดแบบ(มั่นคง)ปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.บันทึกหลักการและเหตุผลธุรกรรมภาครัฐ

๖.พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549

ที่มา http://www.etcommission.go.th/show.php?sh=ict_law.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมาย จรรยาบรรณ สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยี#สารสนเทศ#จรรยาบรรณ#กฎหมาย#คณะ#ศิลปากร

หมายเลขบันทึก: 68370, เขียน: 20 Dec 2006 @ 12:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ict
IP: xxx.120.226.208
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ให้ Print อันไหนออกมาค่ะ เห็นมี 6 หัวข้อ