ต้องขอโทดอาจารย์ ด้วยนะคับที่เข้ามาบันทึกช้าเพราะว่าไม่สามารถหาคอมพิวเตอร์ใช้ได้เนื่องจากห้องคอมฯ ไม่ว่างคับ  เปนการมาฝึกประสบการณ์เปนวันที่ 2 มาถึง ร.ร.เวลาประมาณ7.50น. ซึ่งในช่วงเช้าก็ทำการช่วย อ. ดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง พอเข้าแถวเสร็จ อ.ได้มอบหมายให้นับสายยูตามประตูทุกห้องภายใน ร.ร.เนื่องจาก อ.จะทำการเปลี่ยนแม่กุญแจทั้งหมดภายใน ร.ร.จึงต้องการทราบจำนวนปัญหาในการนับก็ไม่ค่อยมีแต่จะมีก็เนื่องมาจากการที่ฝนตกทำให้การเดินไปตึกแต่ละตึกค่อนข้างลำบาก(ต้องยอมเปียก-*-) พอนับเสร็จ ก็มีการปฐมนิเทศ ได้พบกับ         ผู้อำนวยการ ร.ร. ได้ให้โอวาท และ คำแนะนำต่างๆ เสร็จแล้วในช่วงบ่ายก็ไม่มีอะไรจะมีก็แต่หน้าที่ประจำคือการเตรียมห้องประชุมเพราะว่าจะมีการใช้ห้องประชุมทุกวัน พอประชุมเสร็จก็เก็บเครื่องมือ เตรียมตัวกลับบ้าน