…การใช้ประโยชน์จากเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ

…อ่างเก็บน้ำที่รองรับน้ำจากแม่น้ำElbow…เพื่อใช้เป็นน้ำบริโภคสำหรับชาวเมือง…

…เขื่อนGlenmoreโครงสร้างเป็น Concrete เสริมเหล็ก ของ Glemore reservoir อ่างเก็บน้ำที่รองรับน้ำจากแม่น้ำElbow เพื่อใช้เป็นน้ำบริโภคสำหรับชาวเมืองCalgary …ข้างบนสร้างเป็นถนนให้คนเดินสัญจร และขี่จักรยานข้ามฝั่งได้…หลังเขื่อนมีลำธารรองรับน้ำทิ้ง มีต้นไม้ให้ร่มเงาสามารถใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจขอบผู้คนได้ในระดับหนึ่ง…เขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1932-1933 ได้เก็บกักน้ำในฤดูร้อน และระบายนำ้ออกในฤดูหนาว…อ่างเก็บน้ำแห่งนี้จึงมีประโยชน์มากมาย… นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารของบรรดานกน้ำนานาชนิดแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬา และกิจกรรมทางน้ำหลายประเภท ตั้งแต่เรือพาย,เรือใบ ,เรือคนู, เรือคยัค ฯลฯ รวมทั้งการตกปลา ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาทางน้ำของนักกีฬาโอลิมปิคอีกด้วย…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องใกล้ตัว...ฝรั่ง



ความเห็น (2)

บรรยากาศดีมากเลยครับ

เขียนเมื่อ 

…ขอบคุณค่ะ…บรรยากาศปลายฤดูร้อน…ยังมีเวลาเดินสะพายกล้องก่อนหิมะจะตกนะคะ…