SAD - KM Worksh ตั้งวัตถุประสงค์ในการรับน้องร่วมกัน

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  5       เรื่องเล่าที่ :  9

ผู้เล่า :   นิรันดร์ จินดานาค

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อเรื่องเล่า :  ตั้งวัตถุประสงค์ในการรับน้องร่วมกัน


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องจะตั้งวัตถุประสงค์ในการรับน้อง การดำเนินงานตั้งแต่เริ่มฟังความคิดเห็นจากประชาคมทั้งบุคคลและนักศึกษา ทั้งจากการเสวนา รับฟังความคิดเห็นจากหลายช่องทางและมีการประชุมร่วมกับกลุ่มสัมพันธ์ (คละสำนักวิชา) และได้วัตถุประสงค์รวมของกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งได้วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ 1. รู้จักสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง 2. รู้รักเรียน และ3 รู้รักสัมพันธ์ชุมชน และจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ นั้น ๆ ทั้งนี้ นักศึกษา(องค์การและกลุ่มสัมพันธ์) ยังเป็นหลักในการจัดกิจกรรม จะมีคณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมปฐมนิเทศในการพิจารณาแผนปฏิบัติต่อไป


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

- ความมีส่วนร่วม ทั้งบุคลากรและนักศึกษา - เป็นกระบวนการทำความเข้าใจทั้งองค์กร

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 68000, เขียน: 18 Dec 2006 @ 13:46 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)