SAD - KM Workshop การรับน้อง

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  5       เรื่องเล่าที่ :  8

ผู้เล่า :   สุชาดา วรกาญจน์

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อเรื่องเล่า :  การรับน้อง


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
โครงการเพื่อนใหม่วัยใส ร่วมใจสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2549 จัดเป็นครั้งแรก โดยการรับสมัครนักศึกษา ปี 1 จำนวน 200 คน จัดกิจกรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีการบวงสรวง พ่อขุนรามคำแหง ปฏิญาณตนเป็นลูกพ่อขุน ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ อุทยานสวนตาล ซึ่งเป็นสถานที่พ่อขุนรามคำแหง ออกว่าราชการ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน กิจกรรม WALK RALLY แต่ละฐานจะให้ความรู้ในเรื่องมหาวิทยาลัย ปลูกต้นไม้ ณ สาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย กลางคืนทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม สันทนาการ


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

- เกิดความรักความศรัทธา ในสถาบัน
- เกิดความสนใจและต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น
- เกิดการวางแผนในการวางแผนร่วมกัน
- เกิดความรักในขนบธรรมเนียมประเพณี รักษาวัฒนธรรม
- มีจิตใจที่อ่อนโยน และลดความรุนแรง
- มีความใกล้ชิดและมีความไว้วางใจกัน อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67997, เขียน: 18 Dec 2006 @ 13:37 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)