SAD - KM Workshop การรับน้อง

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  5       เรื่องเล่าที่ :  7

ผู้เล่า :   วีระชัย  เจริญจิตติชัย

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อเรื่องเล่า :  การรับน้อง


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องเป็นรูปแบบมหาวิทยาลัยเล็ก โดยรับรวมก่อนประมาณ 2,000 กว่าคน โดยองค์กรนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่ม 1 กลุ่มพี่ระเบียบ – ระเบียบวินัย
กลุ่ม 2 สันทนาการ - ร้องรำ – ร้องเพลง
กลุ่ม 3 สวัสดิการ – ดูแลสุขภาพ
กลุ่ม 4 กลุ่มที่แฝง – แอบแฝง ทุกรุ่นต้องมีแผน มีการอบรมเป็นรุ่นๆ อบรมกันเองระหว่าง ปี 3 ปี 4 กับ ปี 2 ที่จะรับน้อง นโยบาย คือ ไม่ กระทบการเรียน มี 8 กิจกรรมรับน้องจะทำแค่วันหยุด คือ ทุกวันเสาร์ ปี 2 รับผิดชอบ รับน้อง
1. กิจกรรมปลูกป่า
2. ประเพณีอุ้มพระขึ้นดอย
3. เข้าซุ้ม รับรวม (ไม่เลอะเปอะเปื้อน)
4. ไหว้ครู (วันพฤหัสบดี)
5. รับปฏิญาณกับสมเด็จย่า
6. บายศรีสู่ขวัญ
7. จุดเทียนรับขวัญ
8. เฟรชชี่ไนท์
9. งาน Thank you


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. นักศึกษามีส่วนร่วมเป็นผู้ดำเนินการ ม.เป็นที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
2. มีการวางแผนที่ดี นำเสนอแผน ดำเนินการตามแผน
3. มีการสรุปผล นำผลประเมินเดิม มาช่วยในการวางแผน
4. นโยบายชัดเจน เป้าหมายในการดำเนินงานชัดเจน

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67992, เขียน: 18 Dec 2006 @ 13:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)