ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ในส่วนสุดท้ายรายงานไม่สดแล้วครับ ช่วงพักหลังทานอาหาร ท่านอาจารย์ ธีระชัยได้เล่าให้ฟังถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ นอกาก 3R (คลิก) ยังมีอีกครับ

 ภาวะผู้นำทุกระดับ ความมีส่วนร่วมของทีมงาน ไม่ใช่การสร้างวัฒนธรรมแบบสั่งการ ความเชื่อของคนในองค์กร ทำนองไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่( เติมเองครับ) สุดท้ายต้องมีการวัดผล และ มีการ R = Reflection ครับ เป็นการสร้างวัฒนธรรมให้ ต่อเนื่อง ยืนยาวด้วยครับ

 เสริมอีกนิดจับเกล็ดที่ท่านอาจารย์ เล่าให้ฟัง คือเรื่อง "การบริหารการเปลี่ยนแปลงครับ นิทานเรื่อง ใครเอาเนยแข็ง " Who Move My Cheeses?" เป็นเรื่องที่เราน่าอ่านครับจะทำให้เข้าใจเรื่องการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือ สร้างวัฒนาธรรมองค์การ

 แต่ถ้าภาคอีสานเราต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่ครับ "ใครเอาแจ่วบองของข้อยไป"

JJ

JJ