…สถานที่สำคัญ…ในชีวิต

…เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคาทอลิก…ที่สมบูรณ์

มหาวิหารประจำเมืองRegina…Holy Rosary Cathedral พระแม่มารี…สร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1912…ลุงพามาดู เพราะถือเป็นสถานที่สำคัญในชีวิต…เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคาทอลิก…ที่สมบูรณ์…ผู้นับถือศาสนาคริสต์ต้องมารับศีลล้างบาป หรือ Baptism…ถือเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ รับได้ครั้งเดียวในชีวิต…เสียดายช่วงนี้ได้แค่เยี่ยมชมมหาวิหารได้เพียงภายนอกเท่านั้น…จึงไม่ได้เข้าไปชมบานกระจกหน้าต่างภายในที่ลุงบอกว่าสวยงามมาก…แต่ก็มีสิ่งสดุดตาทำให้แปลกใจ คือลายผนังเหนือประตูทางเข้า ที่ดูเหมือนลายสานจักตอกของไทย…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องใกล้ตัว...ฝรั่งความเห็น (0)