…อยู่คนเดียวก็ทำไร่ ทำนาได้

…มีเครื่องมือทางการเกษตรเป็นตัวช่วย…

…การเดินทางไปเมืองRegina เมืองหลวงของ Saskatchewan Province …พอเริ่มออกนอกเมืองCalgary มุ่งหน้าไปทางตะวันออก…เป็นเส้นทางตรงแน่ว…สองข้างทางเป็นพื้นที่ราบ มีทุ่งนากว้างไกลจรดขอบฟ้าอยู่ชิดติดถนน…ตลอดเส้นทางที่ผ่านสวยงามเหมือนภาพวาด…ไม่คิดว่าจะมีจริง…เห็นแล้วมีความสุขไปด้วยกับชาวไร่ ชาวนา …ที่ถึงอยู่ตัวคนเดียวก็ทำไร่ ทำนา ได้สบายๆ …ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน การไถ่ และคราด หว่าน กลบ รดน้ำ จนถึงการเก็บเกี่ยว เพราะมีเครื่องมือทางการเกษตรเป็นตัวช่วย…ไม่ต้องอาศัยแรงงานคน และสัตว์ …และช่วงเวลาในการทำไร่ ไถนามีไม่มากนัก เหมือนได้ทำงาน ออกกำลังกาย และได้ชื่นชมท้องทุ่ง ไร่นา ให้แสงแดดอาบผิวกาย ประมาณนั้น หลังจากที่หมดฤดูหนาวที่ยาวนานมากกว่าฤดูกาลอื่น…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สองข้างทาง…เมื่อวันวานความเห็น (0)