บันทึกฝึกประสบการณ์ วันที่ 16

เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 9.00น ในช่วงเช้าได้ทำการร่วมรวมข้อมูลโครงการ BIG CLEANING DAY ที่ผ่านมา เพื่อสรุปผลโครงการจนถึงเวลา 12.00น ในช่วงบ่าย ทำการร่วมรวมทำเป็นเล่ทโครงการเพื่อส่งผลสรุปจนถึงเวลา 16.30น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)