SAD - KM Workshop “ซุ้มรับน้อง”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  5       เรื่องเล่าที่ :  5

ผู้เล่า :   ประไพพร  ดงวัฒนา

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ชื่อเรื่องเล่า :  “ซุ้มรับน้อง”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องให้องค์การบริหารนักศึกษาเป็นคนจัด โดยศึกษาดูจากวีดีโอ นำนิสิต ทำซุ้มกิจกรรมโดยใช้ซุ้มไม่ติดป้ายคณะผ่าน 5 ซุ้ม มีฟุตบอลประเพณี ซุ้มน้องร้องเพลงเชียร์ทุกวัน 16.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์ – อังคาร ) 1 เดือน ปี 2-3 ดูแลจัดคณาจารย์มาดูแล คณะละ 5 ท่าน แล้วจัดเวรกัน (โดยนักศึกษาต้องบอกสถานที่จัดประชุมเชียร์)


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. มีอาจารย์ทีปรึกษา

2. มีการวางแผน

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67975, เขียน: 18 Dec 2006 @ 13:07 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)