อาสาสมัครช่วยประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ติดต่อขอสติ๊กเกอร์ เมาไม่ขับมาติดรถ

ติดต่อ

มูลนิธิเมาไม่ขับ

28/10 ถ.สุขุมวิทม 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

http://www.ddd.or.th

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว