โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว ปี ๒๕๕๘ / Middle - long Term Volunteer (MLTV) 2015

Tum Laksana Rodtrakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว ปี ๒๕๕๘ / Middle - long Term Volunteer (MLTV) 2015

มกราคม

MLTV1207 Nursing Assistant
กุมภาพันธ์

MLTV1207 Nursung Assistant

MLTV1403 Buddhism Community - Songkhla

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla


มีนาคม

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL)-Songkhla

MLTV1402 Agri-Nature learning center-Chonburi

MLTV1302 Environment/ZOO Project-Songkhla

MLTV1501 Peace Village - Songkhla


เมษายน 

Orientation week! 1 - 5/04/2015

With 9 participants , 2 international volunteers, 4 Thai outgoing, 1 VSA member and 2 active member.

MLTVs!

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL) - Songkhla

1 international volunteer is teaching at Summer school project.

MLTV1302 Songkhla ZOO - Songkhla

3 international volunteers.

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla

3 international volunteers.

MLTV1403 Buddhism Community - Songkhla

3 international volunteers.

MLTV1502 Peace Village - Nakhon RatchaSrima


พฤษภาคม

MLTV1302 Environment/ZOO Project-Songkhla
MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL)-Songkhla
MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla
MLTV1502 Peace Village-Nakhon RatchaSrima

MLTV1401-7 InterCutural and Language (ICL)-Khonkan


มิถุนายน

MLTV1401-7 InterCutural and Language (ICL)-Khonkan

MLTV1302 Environment/ZOO Project-Songkhla

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL)-Songkhla

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla

MLTV1507 InterCutural and Language (ICL) - Nakhon RatchaSrima

MLTV1103 Rescue Team-Hatyai


กรกฎาคม 

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL)-Songkhla

MLTV1302 Environment/ZOO Project-Songkhla

MLTV1504 Hatyai Wildlife and Nature Education Center Hat Yai 

MLTV1105 Organic farming-Songkhla


สิงหาคม 

MLTV orientation and outgoing 1 - 5/08/2015

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL)-Songkhla

MLTV1403 Buddhism Community - Songkhla

MLTV1401-6 InterCutural and Language (ICL) - Sakon Nakhon.


กันยายน 

New MLTV Aline Van Roey from Belgium for MLTV1501 Peace Village - Songkhla, and ongoing MLTV projects ; Chiharu KIMOTO for MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL)-Songkhla is her 6th Month, Daiki YAMASAKI for MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla is his 4th Month and SATO Takumi for MLTV1507 InterCutural and Language (ICL) - Nakhon RatchaSrima is his 4th Month as well.


ตุลาคม

กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครใหม่ ๑ - ๕ ตุลาคม ณ บ้านเรียนรู้/ MLTV Orientation 1-5 October at Learning Home

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL)-Songkhla ไปปฏิบัติภาระกิจที่ศรีษะเกษ

อาสาสมัครนานาชาติ พัฒนาชุมชน ๕ - ๓๑ ตุลาคม ณ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ

VSA1510-1 Community Development - Homestay- Si Sa Ket 12 - 24/10/2015

ค่ายอาสานานาชาติ ค่ายพัฒนาชุมชน ๑๒ - ๒๔ ตุลาคม ณ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla

อาสาสมัครนานาชาติ อาสาสมัครสถาบันทักษิณคดีศึกษา ๑ - ๓๑ ตุลาคม ณ อ.เมือง จ.สงขลา


พฤศจิกายน


ธันวาคม

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla


สมาคมจิตอาสา https://www.volunteerspirit.or.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว LMTV (Long/Middle Term Voluntary service) Projects.ความเห็น (0)