ชีวิตที่พอเพียง 3717. ประชุมคณะกรรมการนานาชาติ จัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี ๒๕๖๔

  

เมื่อโควิด ๑๙ ระบาดใหญ่ไปทั่วโลก    ทีมจัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลของไทยก็ประชุมทางไกล ทำความตกลงกันว่า PMAC 2021 จะเป็นการประชุมแบบ virtual conference   และจะเปลี่ยนหัวข้อมาเป็นเรื่องสุขภาพโลกที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด ๑๙   เมื่อเราเอาความเห็นไปหารือทีมกรรมการนานาชาติ ก็เห็นพ้องกัน    มีการช่วยกันยกร่าง concept paper    เอามาประชุมกันแบบ teleconference โดยใช้ Zoom ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓   เวลา ๑๙.๐๐ น. เวลาไทย เพื่อให้เหมาะต่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากอเมริกา ยุโรป ไทย และญี่ปุ่น    คณะกรรมการเข้าร่วมกันพร้อมหน้า

หัวข้อใหญ่ของการประชุมจะสื่อทำนองว่า โควิด ๑๙ กำลังนำมาซึ่งวิกฤติในปัจจุบัน  และนำไปสู่โอกาสใหญ่ในอนาคต  

จะมี ๓ หัวข้อย่อย คือ (๑) ข้อเรียนรู้ระดับโลกจาก โควิด ๑๙  (๒) โลกยุคหลังโควิด ๑๙ จะเป็นอย่างไร  (๓) เราควรเตรียมการณ์อะไรบ้างสำหรับอนาคต     แต่ละหัวข้อจะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย   

การประชุม PMAC 2021 จะจัดแบบผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องมาชุมนุมกันที่กรุงเทพอย่างในปีก่อนๆ    อาจมีเฉพาะวิทยากรไม่กี่คนที่เดินทางมา หรือไม่ต้องมีคนเดินทางมาเลยก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์การระบาดของโควิด ๑๙   เราก็จะได้ทดลองการประชุมใหญ่ที่มีคนเข้าประชุมเรือนพัน ที่เป็นการประชุมทางไกล   

นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม    ประเด็นแรกคือตกลงกันเรื่องหัวข้อประชุม ที่สรุปมาได้ ๕ ทางเลือก    ได้แก่ (A) COVID 19 pandemic : A wake-up call to the world – Never again  (B) Mega crisis – Mega trends – mega solutions  (C) COVID 19 : Current disaster and future opportunity  (D) COVID 19 : A failure to prepare, an opportunity to plan  (E) COVID 19 : Growth and pandemics : Advancing health and wellbeing in the wake of disaster    ข้อที่ตกลงได้ง่ายคือ ชื่อต้องตั้งต้นด้วย COVID 19    และใช้ชื่อที่เน้นการคิดไปข้างหน้า และเน้นโอกาส        

จะมีการประชุมย่อยแบบ Webinar ก่อนการประชุมใหญ่ (Plenary) เป็นระยะๆ    เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น    และใช้การประชุมใหญ่เป็นที่สรุปประเด็น    แต่ก็มีคนแย้งว่า ขณะนี้มีการจัด Webinar เรื่อง Covid 19 แทบทุกสัปดาห์    Webinar ของ PMAC จึงต้องมีความพิเศษชัดเจน   

ทีม secretary เสนอการประชุมใหญ่ (Plenary) ๓ วัน วันละ ๒ – ๓ ชั่วโมง     แต่ก็มีคนเล่าว่ามีการประชุมระดับโลกที่ประชุมออนไลน์ วันละชั่วโมงครึ่ง ติดต่อกัน ๑๐ วัน มีคนเข้าร่วมจำนวนมากกว่าที่คิด      

หลังการอภิปรายอย่างกว้างขวาง    ก็สรุปได้ว่า ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๓ จะมีการจัด Webinar จำนวนหนึ่งโดย co-host ตามประเด็นย่อยของแต่ละหัวข้อย่อย    แล้วในปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จะมีการประชุม Plenary รวม ๕ วัน    วันสุดท้ายเป็น Synthesis & Summary    

ในการประชุมทางไกลโดยใช้ Zoom เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ผมสังเกตว่าผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศใช้ Chat box ช่วยการอภิปรายอย่างได้ผลดีมาก    โดยเฉพาะใช้โต้แย้งข้อเสนอที่ตึงหรือหย่อนเกินไป    ช่วยให้การประชุมเข้าสู่ข้อยุติได้เร็วขึ้น  

เริ่มมีคนปรารภบ่อยขึ้น ว่าการประชุมทางไกล ช่วยลดเวลาของการประชุม โดยได้สาระเท่าเดิม   

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ทีม PMAC Secretariat ก็ส่งร่างรายงานการประชุม ()   และ ร่าง concept paper ของ PMAC 2021 ()  ให้ IOC ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข    ได้รับการตอบรับการอาสาทำงานจาก co-host อย่างน่าชื่นใจ    

วิจารณ์ พานิช

๑ มิ.ย. ๖๓

Pmac 1 from Pattie KB
Pmac 2 from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)