รมณีย์ของชีวิต

ธรรมชาตินั้น.....สร้างสุขในใจเราได้เสมอ

สิ่งที่เห็นคือ ....ความพิสุทธิ์จิตเดิมแท้ ......ก็เป็นเช่นนั้น

เป็นความผ่องใส ......เป็นประภัสสร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันพักผ่อนของชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สงบงามครับ คุณแสง ;)…