โรงเรียนเรียนรู้ (Learning School)


ขอเชิญชวนให้ชมวิดีทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=ORsdI8qvj4g&feature=youtu.be   เพื่อเรียนรู้ว่า โรงเรียนเพลินพัฒนา มีวิธีพัฒนาตนเองให้เป็น Learning School อย่างไร    ครูเรียนรู้เพื่อการทำหน้าที่ครู  จากการทำหน้าที่ครู  โดยมีเป้าหมายที่ holistic learning ของศิษย์  อย่างไร    ผู้บริหารจัด learning platform ของครู อย่างไร    PLC ที่ดีเป็นอย่างไร  

วิจารณ์ พานิช

๒๗ เม.ย. ๖๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)