การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ครูที่เก่งคือครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้ นักเรียน นักศึกษา นำไปคิดเพื่อ การนำไปปฏิบัติในด้านการสร้างสรรค์ ทั้งของตัวเองและคนในครอบครัวและสังคม
ทุกคนเป็นครูของตนเองและเป็นครูของคนอื่น ไม่ได้เจาะจงเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาเท่านั้น
การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ทารกแรกเกิด จนตาย
ทุกสิ่งที่เข้ามาสัมผัสกับชีวิตของเราล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้น แต่ครูที่สำคัญที่สุดและอยู่กับเราตลอดชีวิตคือตัวเราเอง หากเราเรียนรู้ตัวเราเองให้เข้าใจถึงชีวิตของเราอย่างถ่องแท้เราจะรู้จักตัวเอง เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ว่าเป็นของไม่ยั่งยืน “เกิดขึ้นดับไป” อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันเราเข้าใจว่า เราเกิดมามีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่ความจริงแล้ว เราเป็นทั้งมนุษย์ สัตว์ เทวดา ยักษ์ พรหม เทพ เปรต และอสูรกาย สัตว์นรก ฯลฯ อยู่ในตัวเราทั้งสิ้น ทุกสิ่งที่กล่าวมา จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาตามอารมณ์ ความคิดและการกระทำของเราเองทั้งสิ้น

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กระบวนการ การเรียนรู้ ครู อาจารย์ สถานศึกษา กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ครูที่ดีที่สุดคือพ่อ แม่นะคะ …