องค์กรผู้นำพลเมือง


ขอสรุปและรายงานในกลุ่ม Chat ทีมบริหารองค์กรผู้นำพลเมือง ก่อนที่จะแจ้งให้ที่ประชุมกลาง (กลุ่มองค์กรผู้นำพลเมือง ๑๐๐ คน) มีข้อมูลตรงกัน

เนื่องจาก @ปราณี ปราณี ไม่สะดวกรับตำแหน่ง "เลขาธิการองค์กรผู้นำพลเมือง" ดังนั้น เพื่อให้การทำงานองค์กรผู้นำพลเมืองสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงขออนุญาตแจ้งทุกท่านดังนี้ ...

๑. ดร. หนึ่ง จะรักษาการ "เลขาธิการองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)" จนกว่าจะหาคนรุ่นใหม่มารับหน้าที่นี้แทน โดยคนรุ่นใหม่ที่จะมารับหน้าที่นี้ จะทำงานในตำแหน่ง "เลขาธิการองค์กรผู้นำพลเมือง" พร้อมกับเรียนในมหาวิทยาลัยที่กำลังก่อตั้ง

๒. ดร. หนึ่ง จะรักษาการ "นายกองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)" จนกว่าจะสามารถก่อตั้งองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย), องค์กรผู้นำพลเมืองในต่างประเทศ และองค์กรผู้นำพลเมืองของโลก และสามารถหาคนที่เหมาะสมมารับหน้าที่ต่อจาก ดร. หนึ่ง

๓. องค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) มีประธานฝ่ายทั้งหมด ๔ ฝ่าย และมีที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ๑ ตำแหน่ง ซึ่งทั้ง ๕ ตำแหน่งสามารถสลับกัน "รักษาการเลขาธิการองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)" ในกรณีที่ ดร. หนึ่งไปต่างประเทศ

๔. สำหรับท่านที่ยังไม่มีตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) หรือท่านไม่ขอรับตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) ขออนุญาตเสนอว่า "ท่านเหล่านี้อยู่ในคณะทำงาน "ที่ปรึกษาด้านประสบการณ์และความเข้าใจที่ถูกต้อง" ขององค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)

๕. ณ ปัจจุบัน องค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) มีภารกิจหลากหลายที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลจริง ดังนั้น ขออนุญาตเสนอว่า "ประธานแต่ละฝ่าย" ทุกท่านสามารถค้นหาคณะทำงานของท่าน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

    ๕.๑ เชิญทีมงานของท่านเข้ากลุ่มกลาง (กลุ่มองค์กรผู้นำพลเมือง ๑๐๐ คน) และให้ทีมงานของท่านศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)

    ๕.๒ กระตุ้นให้ทีมงานของท่านที่เพิ่งเข้ากลุ่ม มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกลุ่มกลาง เพื่อตรวจสอบทัศนคติ ธรรมชาติ และความเข้าใจ

    ๕.๓ ตั้ง Chat ฝ่ายของท่าน และชวนคนที่เกี่ยวข้องเข้า Chat ที่ท่านตั้งขึ้น

    ๕.๔ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) หากทีมงานของท่านร่วมใน Chat กลุ่มผู้บริหาร ท่านสามารถชวนทีมงานของท่านเข้า Chat กลุ่มผู้บริหาร

๖. การก่อตั้งองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) เป็นภารกิจสำคัญต่อประเทศชาติและต่อโลก เพราะองค์กรนี้เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งในประเทศและให้นานาประเทศ ในขณะเดียวกัน จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาโลกไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศไทย

๗. หากท่านใดพบ "ผู้นำพลเมือง" และ "พลเมือง" ที่มีความเข้มแข็ง ท่านสามารถเชิญ "ผู้นำพลเมือง" และ "พลเมือง" ที่ท่านรู้จัก เข้าร่วมกลุ่มกลาง "กลุ่มองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)"

๘. องค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) เน้นความสามัคคีของหมู่คณะ ดังนั้นการทำงานของทุกท่านในทีมบริหารองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) จึงใช้หลักสำคัญ ดังต่อไปนี้

    ๘.๑ หลักส่วนรวมเป็นสำคัญ

    ๘.๒ หลักสามัคคีเป็นสำคัญ

    ๘.๓ หลักการรับฟังผู้อื่นเป็นสำคัญ

    ๘.๔ หลักสุจริต โปร่งใส จริงใจ ตรงไปตรงมา และถูกต้องเป็นสำคัญ

    ๘.๕ หลักต้นแบบที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นสำคัญ

๙. ในอนาคต องค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) จะส่งตัวแทนขององค์กรฯ เข้าร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ เพื่อร่วมวางรากฐานของประเทศที่มีประชาชนเป็น "เจ้าของประเทศร่วมกัน" และเป็น "หุ้นส่วนของประเทศร่วมกัน" อย่างแท้จริง

๑๐. การทำงานบริหารองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) เน้นผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา เน้นความยั่งยืน เน้นการพัฒนามนุษย์ เน้นการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจกันและกัน ใจเขาใจเรา อดทน อดกลั้น ให้อภัยกันและกัน จนกลายเป็น "วัฒนธรรมองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย)"

  คณะบริหารองค์กรผู้นำพลเมืองทุกท่านกำลังสร้างต้นแบบที่ดีให้กับโลก โดยเริ่มที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก

ขอขอบคุณคณะบริหารองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) ทุกท่าน

ดร. หนึ่ง

ผู้ก่อตั้งองค์กรผู้นำพลเมือง

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 คณะผู้บริหารองค์กรผู้นำพลเมือง (ประเทศไทย) ชุดที่ ๑ มีจำนวน ๑๐ ท่าน ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังรายชื่อไลน์ ID ได้แก่ @Masterbobi B8 @Vuth @พานสุวรรณ ณแก้ว @ทนายนิก?0619365141? @ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท @ปราณี ปราณี @บุษบา พุ่มพวง @chanron @P.Jurarat และ @Dr. Worawadee 

หมายเลขบันทึก: 677464เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2020 12:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤษภาคม 2020 12:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท