มอบหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย(รอบ2)

    วันนี้(13 พ.ค.) ได้มอบหนังสือ 2 เล่ม ที่ผมเขียนคือ "บุญถึง" และ "รักที่หลุดพ้น" ที่ยังเหลืออยู่่ที่บ้าน ให้แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆที่ผลิตครูทั่วประเทศ ต้นฉบับละ 2 เล่ม (รวมมหาวิทยาลัยละ 4 เล่ม) หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 45 มหาวิทยาลัย ถ้ารวมครั้งก่อนที่มอบไปแล้ว 7 มหาวิทยาลัย ขณะนี้ก็น่าจะมีหนังสือ 2 เล่มนี้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู รวม 52 มหาวิทยาลัย

    แม้เกษียณอายุไปหลายปีแล้ว เราก็ยังสามารถเป็นครูได้ตลอดไป "old teachers never die" มีความสุขจริงๆครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)