การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด 19


ถ้าจะจัดการศึกษาทางไกล หรือการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด 19สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องทำเตรียมความพร้อม เตรียม ทรัพยากร 1. จัดระบบอิเนทอร์เน็ต รองรับ เช่าระบบคราวด์ เช่าระบบบริหารจัดการ ต้องมีแบดวิธรองรับการปฏิสัมพันธ์สองทาง 2. เตรียมบุคลากร 2.1 ผู้สอน 2.2 ผู้ช่วยสอน 2.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนิสิต 2.4 เจ้าหน้าที่ด้าน IT 2.5 เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อออนไลน์ บทเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์3. ปรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 3.1 ปรับระเบียบ 3.2 ปรับวิธีเรียน ทฤษฎี ปฏิบัติ ห้องแลป 3.3 กิจกรรมการเรียน บรรยาย การสาธิต โครงงาน 3.4 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม 3.5 การสร้างหนังสือประกอบการสอน 3.6 การสร้างสื่อประกอบการเรียน 3.7 การสร้างระบบเวอร์ชวลเสมือน4. เครื่องมือและอุปกรณ์การสอนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าอินเทอร์เน็ต 5. การวัดผลออนไลน์ 6. นิสิต ปฐมนิเทศ การชีแจง การช่วยเหลือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การช่วยเหลือผู้เรียน 7. ผู้ปกครอง การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ต่อไปสถาบันที่มีการสอนทางไกลหรือออนไลน์ดี การเดินทางมาเรียนจะไม่ใช่ปัจจัยทางกายภาพ อยู่เชียงใหม่ อยากเรียน ม.สงขลา หรืออยู่ พื้นที่ห่างไกลก็จะเรียนได้ แต่รัฐบาลต้องกระจายอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึง

หมายเลขบันทึก: 677224เขียนเมื่อ 28 เมษายน 2020 19:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2020 19:50 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

อาจารย์สบายดีไหมครับ ;)…

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี