kitty
นาย กิตติ กสิณธารา

108 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการประกันคุณภาพการศึกษา


          การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนอกจากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว ๒๑/๒๕๖๐ ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา รอบสี่อีกด้วย โดยมีกำหนดไว้ในแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ฯ ของ สพฐ. ดังนี้

มาตรฐานที่ ๒ “กระบวนการบริหารและการจัดการ” ประเด็นพิจารณา “พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ” ซึ่งในประเด็นพิจารณานี้จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนางาน

มาตรฐานที่ ๓ “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ตามประเด็นการพิจารณาที่จะให้ระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” ซึ่งกำหนดไว้ว่า “.......ครูต้องมีการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้....”

ความแตกต่างของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของทั้งสองมาตรฐานนี้ สามารถสรุปได้ว่า

  • ๑. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามมาตรฐานที่ ๒ เป็นเรื่องของการบริหารและการจัดการ

กล่าวคือสถานศึกษาได้มีการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างไร มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร

  • ๒. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามมาตรฐานที่ ๓ เป็นเรื่องของครูจัดให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพอย่างไร มีกี่ชุมชน มี PLC Logbook, PLC Report กี่ฉบับ ครบถ้วนตามจำนวนครูที่มีอยู่หรือไม่

หมายเลขบันทึก: 677087เขียนเมื่อ 21 เมษายน 2020 13:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 เมษายน 2020 13:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี