เมื่อครู่ก่อนหน้า เพราะเป็นวันเสาร์ตอนค่ำ เลยปั่นจักรยานไปสนทนาที่บ้านป้าพร  ( ข้าราชการเกษียณเทศบาลเมืองน่าน ค่ำวันนี้ลูกชายจากเชียงรายมาเยี่ยม  ป้าพร เลยไม่ได้มานั่งสนทนา )

                            เราพบจ่ามลหรือพี่มล เพื่อนบ้านนั่งอยู่ที่บ้านป้าพร( เป็นร้านขายของ ) พี่มลพันข้อมูลซ้าย  สอบถามได้ความว่า ประสบอุบัติเหตุระหว่างปั่นจักรยานที่สนามกีฬาช่างบ่าย

                            พี่มล  เป็น ตชด.เกษียณมาแล้ว 2 - 3 ปี เป็นคนดี/คนตรง/มีคุณธรรม  ได้สนทนากับพี่มลได้ความรู้มากมาย เราเชื่อว่าในคนทุกคนมีความรู้  ในทุก ๆ โอกาสที่พบคน เราจะไต่ถามแสวงหาความรู้จากทุกคน เพื่อมาบอกต่อ.