ตอน  Relation  หรือ  Reception    

                        งานประชาสัมพันธ์นั้น  บางครั้งผลที่ได้ไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลขหรือสถิติ  บางครั้งค่าที่ได้กลับมามีคุณค่าเกินกว่าจะประเมินเป็นราคา  เช่น  ภาพลักษณ์  ความเชื่อถือ  ความศรัทธา  ความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน  ซึ่งเป็นสิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วยากที่จะลบเลือน  และสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน  แต่เป็นสิ่งที่ต้องสะสมอย่างต่อเนื่องกันมายาวนาน  ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ  

                    ปัจจุบันมีคำที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากก็คือ  การทำประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก  นั่นหมายถึง ผู้ที่เป็นนักประชาสัมพันธ์จะต้องมีคุณสมบัติในการวางแผน  การวิเคราะห์สถานการณ์  มีความสามารถทางด้านการพูด  การเขียน  (ที่ไม่ใช่เขียนแบบน้ำท่วมทุ่ง  หรือเขียนแบบนวนิยายที่อ่านไปพลางตบยุงไปพลาง)  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  ประสานงาน  บุคลิกดูดี  ไม่จำเป็นต้องสวย  เพราะความสำเร็จ   ของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์  ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้ามาประยุกต์ร่วมใช้  ต้องรู้จักยืดหยุ่น  พลิกแพลงสถานการณ์  สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์  ความสามารถเฉพาะตัว  และความชำนาญของแต่ละบุคคล 

หากมีความสวยเป็นที่ตั้งแต่ทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างแม้แต่เครื่องใช้สำนักงานก็ใช้ไม่เป็น  ระวังจะถูกประณามได้ว่า  สวย  แต่  โ....

                     มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี  แต่น่าเสียดายที่ท่านเหล่านั้นแยกไม่ออกว่า  Relation  กับ  Reception   มีความต่างกัน 

                      ในขณะที่ต้องการให้ทำประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก  แต่มอบหมายภาระหน้าที่ไม่รู้สิ้นสุดจนลุกไม่ขึ้นมาให้จึงกลายเป็นว่าในหนึ่งวันงานประจำที่ทำหมดไปกับการทำหน้าที่  Reception   and  Service   เสียมากกว่า

                    ลองพิจารณาดูขอบข่ายภาระหน้าที่ตามสายงานให้ดี ๆ  มิใช่ว่างานที่ไม่มีใครทำ  งานที่หาคนรับผิดชอบไม่ได้  ท่านก็ให้เกียรติประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบเสีย  รวมถึงงานที่หลวมตัวมีน้ำใจกลับกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกยินดีที่จะยกมอบให้เป็นรับผิดชอบตลอดกาลอันเนื่องมาจากคำว่าก็เคยทำมาก็ต้องทำต่อไป  

                 นี่ยังไม่นับกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ของส่วนงานไม่มาหรือว่าไม่ว่างก็เรียกประชาสัมพันธ์หรือยกงานมาให้ประชาสัมพันธ์ช่วยพิมพ์  ช่วยถ่ายเอกสารซะอย่างนั้น ยังไม่นับงานบริการที่อยู่ในสายงาน  อาทิ  รับ  ต่อ  โอน  โทรศัพท์  ตอบคำถาม บริการข้อมูลผู้มาติดต่อด้วยอัธยาศัยไมตรีและรอยยิ้ม  ยังมีการบริการนอกเครือข่าย  เช่น  น้ำไม่ไหล    ไฟไม่มา  โทรศัพท์เสีย  สุขาเต็ม  เป็นต้นอีกต่างหาก  เพราะประชาสัมพันธ์ต้องบริการ 

                    หนึ่งวันจึงหมดไปกับการทำหน้าที่  Reception  and  Service  มากกว่า  Relation  ทั้งที่  Reception  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ  Relation  

                    เหตุนี้จึงกลายเป็นว่าไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทำงานในเชิงรุก   แต่กลับเป็นประชาสัมพันธ์กำลังลุกไม่ขึ้นต่างหาก 

ดังนั้นหน่วยงานต้องแยกให้ออกว่า  Relation  กับ  Reception  นั้น  มีความต่างกัน